1. مهمان گرامی، جهت ارسال پست، دانلود و سایر امکانات ویژه کاربران عضو، ثبت نام کنید.
  بستن اطلاعیه

مدال ها

 1. امتیاز: ‏15/2/19

  مدال قدرت

  این مدال مختص کسانی است که در تمام قسمت های انجمن حضور مستمر و نظر قابل درکی داشته باشند.

 2. امتیاز: ‏16/8/17

  مدال وفاداری

  این مدال به کاربران وفادار انجمن که حضور و فعالیت قابل قبولی دارند اهدا می گردد.

 3. امتیاز: ‏4/5/20

  مدال اخلاق

  این مدال به افراد با اخلاق خوب و رفتار مناسب اعطا میگردد.

 4. امتیاز: ‏16/2/19

  مدال لیاقت

  این مدال با ارزش ویژه کسانی است که لیاقت خود را در گروه کاربری خود ثابت کرده اند.