محل تبلیغات شما
 1. مهمان گرامی، جهت ارسال پست، دانلود و سایر امکانات ویژه کاربران عضو، لازم است که ثبت نام کنید.

آموزش كامل ساخت افعال در زبان انگليسي

شروع موضوع توسط MiTra ‏5/1/11 در انجمن زبان خارجی

 1. پیشکسوت انجمن

  تاریخ عضویت:
  ‏11/11/10
  ارسال ها:
  12,020
  تشکر شده:
  3,402
  امتیاز دستاورد:
  0
  محل سکونت:
  ZanJaN
  وب سایت:
  جلسه اول
  زمان  Tense

  زمان يا tense يكي از مقولات دستوري فعل است كه تطابق بين صورت فعل و تصور ما از وقوع فعل يعني گذشته ،حال يا آينده مي باشد . بطور كلي زمان صورتي از فعل است كه بيانگر انجام دادن كار يا روي دادن حالتي بوده ،اين نوع فعل ممكن است با تغيير شكل افعال اصلي و يا بوسيله تركيب افعال كمكي و اصلي بوجود آيد.
  در زبان انگليسي شانزده زمان وجود دارد كه آن ها را در جدول زير آورده ام . در انگليسي چهار زمان اصلي به نامهاي حال ،گذشته ، آينده و آينده در گذشته وجود دارد كه هر كدام از اين زمانها از نظر شيوه انجام به چهار حالت (ساده_استمراري_كامل وكامل استمراري)بيان مي شود .

  [​IMG]
  در يادگيري زمان ها در زبان انگليسي 3 عامل زير بسيار ضروري و قابل توجه است :
  1-صرف كردن افعال در حالت ها و روش ها ي مختلف مانند منفي كردن _سئوالي كردن و غيره .
  2-طرز تشخيص و طريقه كاربرد اين زمان ها.
  3-قرار دادن معادل زبان فارسي براي زمان هاي انگليسي .
   
 2. پیشکسوت انجمن

  تاریخ عضویت:
  ‏11/11/10
  ارسال ها:
  12,020
  تشکر شده:
  3,402
  امتیاز دستاورد:
  0
  محل سکونت:
  ZanJaN
  وب سایت:
  زمان حال ساده
  Simple present tense
  اين زمان بيانگر كارهايي كه به طور عادي از روي رسم و عادت و به صورت تكراري انجام مي شود .پس بطور كلي شكل فعل در زمان حال به صورت ساده است و هر گاه فاعل جمله سوم شخص مفرد باشد ،شناسه sيا es به فعل اضافه مي گردد و فرم سوالي و منفي اين زمان به وسيله افعال كمكي do و does ساخته ميشود . فرمول كلي اين زمان به شكل زير است .( از چپ به راست بخوانيد )
  قيدها+مفعول +فعل +فاعل
  حال به تفسير و ساختار اين زمان مي پردازيم .
  1-جمله خبري مثبت : بيانگر خبر در زمان حال ساده است و همانطور كه قبلاً بيان شد نشانگر كارهاي عادي و تكراري است كه از روي رسم و عادت انجام ميشود كه جملات آن به شكل زير است .

  مثال :
  آنها هر روز به مدرسه مي روند. . They go to school every day
  او انگليسي مطالعه مي كند . He studies English.

  2-جمله خبري منفي : بيانگر خبري در زمان حال ساده است و براي منفي كردن اين زمان همانطور كه قبلاًبيان شد از افعال كمكي doو dose استفاده ميشود . با توجه به اينكه از dose براي سوم شخص مفرد و از از do براي بقيه اشخاص استفاده مي كنيم.
  نكته قابل توجه اينكه هنگام استفاده از dose براي سوم شخص مفرد شناسه s يا es بايد از جمله حذف گردد.


  مثال:
  آنها هر روز به مدرسه نمي روند . They don't go to school every day.

  او انگليسي مطالعه نمي كند. He doesn't study English

  3-جمله خبري تاكيدي : اين مبحث بسيار مهم است و آن اينست كه براي تاكيد در زمان حال ساده از افعال كمكي do و dose پس از فاعل و پيش از فعل اصلي استفاده مي كنيم .
  مثال :
  آنها مسلماً هر روز به مدرسه مي روند . They do go to school every day .

  او يقيناً انگليسي مطالعه مي كند . He does study English

  4-جمله سوالي مثبت : براي سوالي كردن اين زمان به صورت مثبت همانطور كه گفته شد از افعال كمكي do و does را در جمله مي آوريم و طبق دستور شماره 1 عمل مي كنيم . با توجه به اين نكته كه براي سوالي كردن زمان سوم شخص مفرد شناسه s و es از جمله حذف مي شود .

  مثال :
  آيا آنها هر روز به مدرسه مي روند ؟ Do they go to school every they ?

  آيا او انگليسي مطالعه مي كند ؟ Does he Study English ?

  5-جمله سوالي منفي : براي سوالي كردن اين زمان به صورت منفي از افعال كمكي do و does استفاده كرده و بر طبق دستور شماره ي 4 جمله را به صورت ساده مي نويسيم .

  مثال :

  آيا آنها هر روز به مدرسه نمي روند ؟ Don't they go to school every day ?

  آيا او انگليسي مطالعه نمي كند ؟ Doesn't he study English ?

  جمله سوالي با كلمات پرسشي : ‌براي سوالي كردن اين زمان با كلمات پرسشي كه معمولاً به آنها wh- Question مي گويند ، بدين ترتيب عمل مي كنيم كه كلمه پرسشي را در اول جمله قرار داده و طبق دستور شماره 4 و 5 بقيه ي جمله را مي نويسيم . يعني فقط كافيست كلمه پرسشي را اول جمله قرار دهيم .

  مثال :
  آنها هر روز كجا مي روند ؟ Where do they go every day ?

  آنها چه موقع به مدرسه مي روند ؟ When do they go to school ?

  چرا او انگليسي مطالعه نمي كند ؟ Why doesn't he study English ?

  همانطور كه ملاحظه كرديد با توجه به نوع و ماهيت كلمه پرسشي و نوع آن از نظر مكان ،‌زمان ، علت و ... كلمه ي مورد سوال از جمله حذف مي شود .
  مثلاً چون جمله اول با كلمه پرسشي where سوالي شد ، بنابراين كلمه مكان كه school است بايد از جمله حذف شود .همينطور در جملات دوم و سوم به ترتيب زمان و علت از جمله حذف شده است .
  در جلسه آينده موارد كاربرد زمان حال ساده را بررسي مي كنيم .


  فراموش نكنيد بهترين راه براي يادگيري معناي يك لغت كاربرد آن در جمله است .پس با هر كلمه جديدي كه ياد مي گيريد چند جمله بسازيد تا هم به گرامر خود كمك كرده باشيد و هم آن كلمه را بهتر آموخته باشيد .
   
 3. پیشکسوت انجمن

  تاریخ عضویت:
  ‏11/11/10
  ارسال ها:
  12,020
  تشکر شده:
  3,402
  امتیاز دستاورد:
  0
  محل سکونت:
  ZanJaN
  وب سایت:
  موارد كاربرد زمان حال ساده :
  1-1-جملات زمان حال ساده نشان دهنده كارهاي عادي و تكراري است كه از روي رسم و عادت بيان ميشود وبا قيدهاي زير همراه است.
  هر روز every day يك روز در ميان every other day
  هر هفته everyweek هر سال every year
  علي هر روز به مدرسه مي رود ali goes to school every day.
  1-2-ممكن است اين قيدهاي زمان نيز به صورت جمع به كار روند .
  روزهاي سرد on cold days جمعه ها on Fridays
  آنها روزهاي سرد سر كار نمي روند .they don't go to work on cold days.
  1-3-ممكن است قيدها همراه با ly باشد .
  هر سال yearly هر ماهه monthly
  روزانه daily هر هفته once a year
  آنها هر سال به خانه ما مي آيند .they come to our home yearly.
  1-4-گاهي قيدها به صورت تكرار معين بيان مي شود .
  ماهي شش مرتبه 6times month هفته اي 2 بار twice a week سالي يكبار once a year
  She goes to swimming pool once a week.
  او هفته اي يكبار به استخر مي رود .
  1-5-ممكن است قيدهاي تكرار به صورت قيد تكرار نا معين چند كلمه اي باشند .
  گاهگاهي from time to time گاهگاهي every now and then
  هميشه all the tmie گاهگاهي once in a while
  My father gets sick every now and then .
  پدرم گاهگاهي مريض مي شود .

  نكته :نكته مهم در مورد قيدهاي شماره 1تا 5 اينست كه اين قيدها هم در ابتداي جمله و هم در انتهاي جمله مي توانند به كار روند .

  1-7-گاهي ممكن است قيدها به صورت تكرار نامعين يك كلمهاي باشند.
  هميشه always گاهي اوقات sometimes
  اكثراً mostly عموماً generally
  بطور مر تب regularly بارها frequenly
  به ند رت seldom هرگز (قيد تكرار منفي )never
  توجه كنيد كه محل قرار گرفتن اين قيدهاي يك كلمه اي پس از افعال كمكي و قبل از افعال اصلي در جمله است .(البته اين قيد ها براي تاكيد نيز مي توانند در اول جمله قرار گيرند ).
  من معمولاً شبها مطاله مي كنم . I usualey study at night.
  او هميشه مي تواند برنج بخورد . he can always eat rice.
  Some times , I go to the movie
  گاهي اوقات ، به سينما مي روم . (تاكيد در جمله )
  2-براي آيندهاي كه انجام گرفتن آن همراه با طرحهاي پيش بيني شده است از زمان حال ساده استفاده ميكنيم .در اين حالت چون صحبت از آينده پيش بيني شده است ،حتماً بايد از قيد آينده در جمله استفاده كنيم.

  I leave here at 8:00 tmorrow evening.
  من فردا عصر اينجا را ترك خواهم كرد.
  او چند روز ديگر مي رسد .she arrives in a few days time .
  3- براي نشان دادن و بيان كردن توانايي هاي ذهني و جسمي از اين زمان استفاده مي كنيم .
  آنها خوب فكر مي كنند . they thinkwell.
  او اين مشكلات را خوب حل مي كند .she solves these problems very well.
  4- از زمان حال ساده براي نشان دادن و بيان كردن حقايق ساده استفاده مي كنيم .
  پدر من صاحب پنچ ماشين است . my father owns 5 cars.
  اين كتاب متعلق به من است . this book belongs to me .
  5- اين زمان براي حقايق و قوانين علمي و طبيعي و تغيير نا پذير مورد استفاده قرار مي گيرد .
  The water freezes at zero degrees.
  آب در صفر درجه سانتي گراد يخ مي بندد.

  فقط کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند. برای عضویت اینجا کلیک کنید. فقط کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند. برای عضویت اینجا کلیک کنید.
   
  یک شخص از این تشکر کرد.
 4. پیشکسوت انجمن

  تاریخ عضویت:
  ‏11/11/10
  ارسال ها:
  12,020
  تشکر شده:
  3,402
  امتیاز دستاورد:
  0
  محل سکونت:
  ZanJaN
  وب سایت:
  زمان حال استمراری Present Continuous

  زمان حال استمراری برای بیان مواردی است که در زمان حال اتفاق می افتد یا مواردی که به طور موقت در همین حوالی زمان حال اتفاق می افتد .
  برای ساخت زمان حال استمراری به طور به شکل زیر عمل می کنیم :
  (از چپ به راست بخوانید )

  فاعل + فعل to be + فعل اصلی+ ing
  مثال : I am working

  1.جمله خبری مثبت

  به صورتی که در بالا گفته شد برای بیان خبر در زمان حال استمراری ساخته می شود .
  مثال :I am watching TV .
  2
  .جمله خبری منفی
  برای منفی کردن زمان حال استمراری فقط کافیست از کلمه not پس از افعال to be استفاده کنیم .
  مثال : They are not playing fotball .

  آنها فوتبال بازی نمی کنند .(در حال انجام آن نیستند )
  she is not writing a letter.

  او در حال نوشتن نامه نیست .(او نامه نوینوسید (الآن )

  I am not watching T.V.
  من در حال تماشای تلویزیون نیستم .
  3.جلمه ی سوالی مثبت :
  برای سوالی کردن این زمان فقط کافیست جای افعال to be (am,is,are)را با فاعل که اول جمله قرار دارد عوض کنیم .

  Are they playing football?
  آیا آنها فوتبال بازی می کنند ؟ ( در حال انجام آن هستند ؟ )

  Is she whiting a letter?
  آیا او دارد نامه می نویسد ؟

  Are you watching T.V?
  آیا شما دارید تلویزیون تماشا می کنید ؟

  4.جمله سوالی منفی : برای سوالی کردن این زمان به صورت منفی کافی است فعل to be را همراه با not در اول جمله قرار داده و مانند دستور شماره 3 ادامه جمله را بنویسیم .

  Aren't they playing football?
  آیا آنها فوتبال بازی نمی کنند ؟!

  Isn't she writing a letter?
  آیا او نامه نمی نویسد ؟

  Aren't you watching T.V?
  آیا شما تلویزیون تماشا نمی کنی ؟
  نکته مهم : نکته بسیار مهم و قابل توجه ( که در سوالات کنکور نیز می آید ) این است که هر گاه در جمله از فعل to be am استفاده شده باشد ، برای سوالی کردن آن به صورت منفی ( دستور شماره4 ) باید از کلمه are به جای am استفاده کنیم . با توجه به مثالی که در زیر آمده این موضوع بهتر روشن می شود .
  i am telling a story جمله خبری مثبت
  amn'y i telling a story ? غلط غلط
  Aren't i telling a story?صحیح
  5.جمله سوالی با کلمات پرسشی :هرگاه بخواهیم زمان حال ساده را با با کلمات پرسشی سوالی کنیم ، این کلمات را در اول جمله قرار داده و بقیه بقیه جمله را طبق دستور 3و4 می نویسیم . این کلمات پرسشی عبارتند از :
  why چرا
  where کجا
  Who چه کسی
  When چه موقع
  What چه چیز
  how many چه مقدار
  what time چه زمانی
  How چگونه
  how often چند وقت به چند وقت

  why are they playing footbal?
  چرا آنها فوتبال بازی می کنند ؟

  where are they playing football ?
  آنها کجا فوتبال بازی می کنند ؟

  why aren't you whatching T.V ?

  چرا تو(شما) تلوزیون تماشا نمی کنی(د) ؟

  نکته مهم : هرگاه جمله ای داشته باشیم و بخواهیم آن را با کلمات پرسشی سوالی کنیم ، بای با توجه به کلمه پرسشی علت ، موقعیت ،زمان ، محل وقوع و... را از جمله حذف کنیم .(که قبلا هم در بحث حال ساده توضیح داده شد ه)
  مثال :
  They are listening to the radio
  آنها دارند به رادیو گوش می دهند .

  What are They listening ?
  آنها به چه چیزی دارند گوش می کنند ؟

  چون باwhat سوالی کردیم ، کلمه ای که مورد سوال قرار می گیرد ، از جمله حذف می گردد ، و همانطور که ملاحضه می کنید در جمله بالا کلمه to the radio از جمله حذف شد . هرگاه از کلمه پرسشی who به عنوان فاعل در جمله استفاده کنیم کافیست جای فاعل را با who عوض کنیم و جمله را بنویسیم .

  English They are teaching

  Who are teaching English?
   
  ساعر و Bala از این پست تشکر کرده اند.
 5. پیشکسوت انجمن

  تاریخ عضویت:
  ‏11/11/10
  ارسال ها:
  12,020
  تشکر شده:
  3,402
  امتیاز دستاورد:
  0
  محل سکونت:
  ZanJaN
  وب سایت:
  موارد کاربرد زمان حال استمراری :
  1.برای بیان مواردی که در هنگام صحبت کردن در حال انجام شدن است و هنوز هم ادامه دارد از این زمان استفاده می کنیم و یا به عبارتی بیانگر کاری است که هم اکنون در حال جریان است و ما در مورد آن صحبت می کنیم . قیدهای کاربردی در این زمان به شرح زیر است :
  Now حالا
  Still هنوز
  just now هم اکنون
  for the time beingدر این لحظه
  at this time در حال حاظر
  at present فعلاً
  right now هم اکنون
  at the moment در این لحظه
  at this moment در این لحظه
  The children are playing football at the present time.
  بچه ها هم اکنون پینگ پنگ بازی می کنند.

  نکته : نکته قابل توجه در این مورد این است که برای بعضی از کارها که در گذشته نسبتاً دور آغاز شده است و ممکن است تا مدت زمانی طولانی در آینده ادامه داشته باشد ، از زمان حال استمراری استفاده می کنیم که البته این کار الزاماً در هنگام گفت گو در حال انجام است
  They are taking exam these days.
  آنها این روزها دارند امتحان می دهند.

  I am working in a factory.
  در یک کارخانه کار می کنم (مشغول به کارم )

  2.هنگامی که می خواهیم وقوع یک فعل را با جمله ای آگاهی دهنده و آگاه کننده و همچنین هشدار دهنده به شخص مخاطب بگوییم باید از زمان حال استمراری استفاده کنیم که در این حالت جمله ما دارای نمو امری است .
  Be careful !
  Be quiet !
  (در آینده وپس از آموزش افعال گذشته و آینده در گذشته به آموزش فعل امر و مجهول می پردازم )

  3.برای نشان دادن عملی که قرار است در آینده انجام شود نیز از زمان حال استمراری می توان استفاده کرد . البته لازم به ذکر است افعالی که در این جملات به کار می روند معمولاً افعال حرکتی می باشند مانند :
  move , leave , go
  I am going to Tehran next friday.
  جمعه آینده به تهران می روم .

  My mother is leaving here tomorrow afternoon.
  مادرم فردا بعد از ظهر اینجا را ترک می کند .


  4.برای بیان کارهای تکراری و عادی و معمولی از این زمان استفاده می کنیم، البته لازم به ذکر است که این کارها باید به صورت موقتی انجام شود .
  She is taking tablet twice a day .
  او روزی دو بار قرص مصرف می کند .

  6.آخرین نکته مهم و کاربردی قابل توجه این است که افعال حالت ، به طور کلی در زمانهای استمراری نمی توانند با ing صرف شوند ، پپس بنابراین باید به صورت زمان ساده از آنها استفاده کنیم در حالی که مفهوم استمراری را بیان می کنند .
  افعال حالت عبارتند از :like love hate want need prefer know understand remember believe suppose twig

  مثال : . what i said , she understands now
  او تازه حالا می فهمد من چه گفته ام .
  I know why you are angry.
  من می دانم که چرا عصبانی هستی .

  Going to :
  فعل to beبا going to همراه با یک مصدر دیگر نشان دهنده آینده و قصد انجام کاری در آینده است که فرمول و دستور ساخت آن به شکل زیر است :
  فاعل+ to be + going to + فعل ساده + قیدهای آینده


  Ali is going to leave Tehran tomorrow morning.
  علی قصد دارد فردا صبح تهران را ترک کند .

  They are going to buy a new car today.
  آنها قصد دارند امروز یک ماشین نو بخرند .


  برای درک بهتر موارد گفته شسده نکاتی که در پایین گفته شده و نگاهی کامل و مختصر به مبحث Present Continuous است راحتماً بخواانیید .( به ویژه برای جلوگیری از سردرگمی در مورد تفاوت استفاده از حال استمراری و Going to .)
  Note #1: use the Present Continuous to talk a bout actions happening ate the time of speaking and temporary actions happening around now .
  I'm doing washing-up .
  He's doing a lot of exercise at the moment .
  Note# 2 : use the Present Simple (NOT the Present Continuous ) with state verbs .
  I know how to play chess .
  like love hate want need prefer know understand remember believe suppose twig State verbs :

  Note *1 (VERY IMPORTANT ) : Going to (future plans )
  Using (going to) to talk about something you intend or plan to do (you have already decided to do it ) .
  A:are you going to see Sally this week ?
  B:I don't know .I'm going to phone her this evening .
  Note *2: we often use future time expressions with going to (this afternoon ,tonight , tomorrow , next week , etc )

  Note &1: ( VERY IMPORTYANT ) Present Continuous ( future arrangement )
  Use the present continuous to talk about personal arrangements or fixed plans . they often involve other people and the time /place has been arranged .
  When are you starting your new job ?
  She isn't coming to my birthday party .
  Note *& : (VERY IMPORTANT ) : going to and present continuous can be used to express similar ideas . choose depending on what you mean .
  I'm going to see Phil again . ( a decision has been made but not arrangement )
  I'm seeing Phil tonight at this club . ( an arrangement has been made with Phil )
  Note *&2: with verbs go and com , we usually use the present continuous .
  I am going to Australia as soon as I have saved enough money

  فقط کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند. برای عضویت اینجا کلیک کنید.
   
 6. پیشکسوت انجمن

  تاریخ عضویت:
  ‏11/11/10
  ارسال ها:
  12,020
  تشکر شده:
  3,402
  امتیاز دستاورد:
  0
  محل سکونت:
  ZanJaN
  وب سایت:
  زمان حال کامل یا ماضی نقلی
  Present perfect tense
  زمان حال کامل یا ماضی نقلی بیانگر کاریست که در گذشته انجام گرفته و اینک اثر و نتیجه ی آن مورد نظر است و شکل فعل در این زمان با افعال کمکی have , has همراه است که has برای سوم شخص مفرد و have برای بقیه اشخاص مورد استفاده قرار می گیرد .
  برای ساختن این زمان و به طور کلی زمانهای کامل که بعداً در مورد آنها بحث خواهد شد ، نیاز به اسم مفعول فعل مورد نظر است . لازم به ذکر است که افعال از نظر قاعده به دست آوردن اسم مفعول و شکل گذشته فعل به دو دسته با قاعده و بی قاعده طبقه بندی می شوند . برای ساختن اسم مفعول در مورد افعال با قاعده و بی قاعده طبقه بندی می شوند . برای ساختن اسم مفعول در مورد افعال با قاعده ، مانند ساختار گذشته ی فعل ، فقط یک ed به فعل اضافه می کنیم .

  مثال :


  Work à worked , open à opened , walk à walked , close à closed

  اما افعالی که بی قاعده هستند ، خودشان دارای اسم مفعول می باشند که طبق قوانین موضوعه در انگلیسی بیان شده است .

  مثال :


  Go à gone , see à seen , think à thought , put à put
  در پایان این آموزش به لیست کلی این افعال اشاره شده است .
  فرمول کلی این زمان به شکل زیر است : (از راست به چپ بخوانید )

  قیدها + مفعول + اسم مفعول + have /has + فاعل

  حال به تفسیر و ساختار این زمان می پردازیم :

  1. جمله خبری مثبت : بیانگر یک خبر واقعی و مثبت در زمان حال کامل می باشد .

  مثال :
  آنها قبلا مرا دیده اند .They have seen me before.
  او سخت کار کرده است .She has worked hard.

  2. جمله خبری منفی : برای منفی کردن این زمان کافیست از کلمه not پس از افعال کمکی have , has استفاده کنیم .
  مثال :
  آنها قبلاً مرا ندیده اند . They have not /n't seen me before.
  او سخت کار نکرده است . She has not /n't worked hard.

  3. جمله سوالی مثبت : برای سوالی کردن این زمان به شکل مثبت ، جای have , has را با فاعل عوض می کنیم .

  مثال :

  آیا آنها قبلاً مرا دیده اند ؟ Have they seen me before ?
  آیا او سخت کار کرده است . Has she worked hard?

  4. جمله سوالی منفی : برای سوالی کردن این زمان به شکل منفی ، فقط کافی است افعال کمکی مذکور را به شکل منفی یعنی به صورت haven't و hasn't در اول جمله قرار دهیم و سپس بقیه را طبق دستور شماره 3 بنویسیم .
  مثال :
  آیا آنها قبلاً مرا ندیده اند ؟Haven't they seen me before ?
  آیا او سخت کار نکرده است ؟Hasn't she worked hard ?

  نکته بسیار مهم : افعال has , have را هر گاه به عنوان فعل اصلی در جمله استفاده کنیم برای سوالی کردن از افعال کمکی do , does استفاده می کنیم . اما در اینجا افعال have , has به عنوان فعل کمکی در جمله استفاده می کنیم ( و در کنار آن اسم مفعول ، فعل اصلی را قرار می دهیم ) و بنابراین برای سوالی کردن از خود فعل have , has استفاده می کنیم .

  5. جمله سوالی با کلمات پرسشی : هرگاه بخواهیم زمان حال کامل ( ماضی نقلی ) را با کلمات پرسشی ، که قبلاً بیان شد ، سوالی کنیم این کلمات را در اول جمله قرار داده و سپس طبق دستور شماره 3 و 4 بقیه جمله را می نویسیم .
  چرا آنها مرا قبلاً دیده اند ؟Why have they seen me before ?
  چه موقع آنها مرا دیده اند ؟When have they seen me ?
  چرا او سخت کار نکرده است ؟ Why hasn't she worked?

  نکته : هرگاه از کلمه ی پرسشی who به عنوان فاعل جمله استفاده کردیم فقط کافیست جای فاعل را با who عوض کنیم و جمله را بنویسیم .
  مثال : چه کسانی قبلاً مرا دیده اند ؟ Who have seen me before ?
  چه کسی سخت کار نکرده است ؟ Who hasn't worked hard ?
   
 7. پیشکسوت انجمن

  تاریخ عضویت:
  ‏11/11/10
  ارسال ها:
  12,020
  تشکر شده:
  3,402
  امتیاز دستاورد:
  0
  محل سکونت:
  ZanJaN
  وب سایت:
  موارد کاربرد زمان حال کامل ( ماضی نقلی )

  1. برای بیان کاری که اخیراً اتفاق افتاده یا هم اکنون منتظر پایان یافتن آن هستیم . که در این حالت می توانیم از کلمات just _ now _ just now استفاده کنیم .
  خواهرم همین الان رسیده است . My sister had just arrived.
  من همین الان تکالیفم را تمام کرده ام .I have finished my homework just now.

  2. برای بیان کاری که در گذشته تکرار شده است نیز می توانیم از زمان حال کامل استفاده کنیم .
  آنها ما را دو بار برای شام دعوت کرده اند . They have invited us for dinner twice.
  او هرگز چنین گلهای زشتی را ندیده است . She has never seen such ugly flowers.

  3. همچنین کارهایی که در زمان گذشته نامعلوم و نامشخص اتفاق افتاده است را می توانید با این زمان بیان کنیم ، که در این حالت کلمات زیر تاکید بر انجام شدن این کار است .  Finally
  before
  already
  lately
  recently
  yet
  سرانجام
  قبلاً
  اخیراً
  قبلاً
  اخیراً
  هنوز


  مثال :

  علی اخیراً این درس را خوانده است .Ali has read this lesson already.

  4. هرگاه یک دوره زمانی اتفاق افتاده و هنوز تمام نشده باشد ، باید از زمان حال کامل استفاده کنیم ، که معمولاً با کلمات زیر همراه است .
  5.

  Today
  this evening
  this year
  this month
  tonight
  this morning
  امروز
  امروز عصر
  امسال
  این ماه
  امشب
  امروز صبح

  مثال :

  امروز صبح این درس را مطالعه نکرده ام . I haven't studied this lesson this morning.
  او حقوق این ماهش را دریافت نکرده است .She hasn't received her salary this month.

  6. قیدهای زیر که نمایانگر اتفاق افتادن کاری است و در گذشته نامعلوم اتفاق افتاده و تا لحظه صحبت کردن ادامه دارد ، با زمان حال کامل بیان می شود . که همگی به معنای ( تاکنون ،حالا ، تا این لحظه ) می باشد .
  As yet so far up to now up to the present time till now

  مثال :

  ما تا حالا مطالعه نکرده ایم . We haven't studied so far.
  تا به حال ( هنوز ) به خانه ی عمویم نرفته ام . As yet, I haven't gone to my uncle's home.

  7. برای اعمالی که در گذشته مشخصی آغاز گردیده و تا حال ادامه دارد ، از این زمان استفاده می شود که از دو حرف اضافه since , for برای بیان آن استفاده می شود . لازم به ذکر است نقطه شروع عمل را با حرف اضافه since به معنای ( از – تاحالا ) و مدت زمانی که تا حال طول کشیده است را با حرف اضافه for به معنای ( مدت ) نشان می دهیم . پس به طور کلی فرق for , since در این است که since به مبدا زمان و for به طول زمان اشاره دارد .

  مثال :

  Since 1998
  since 12 o'clock
  Fore three days
  for five hours
  از سال 1998
  از ساعت 12
  برای 3 روز
  به مدت 5 ساعت


  نکته : نکته قابل توجه ای که از نکات مهم کنکور هم می باشد این است since , for همیشه با زمان حال کامل since به کار رود ، بدین مفهوم است که فعل آن جمله هنوز هم ادامه دارد که در جمله ستاره دار بیان شده است .  مثال :

  او به مدت 6 ماه کار کرده است . He has worked there for six months.
  از موقعی که مریض شده ام به دیدنم نیامده است .( یعنی هنوز هم مریض هستم ) He has worked there since Februar .
  8.این زمان همچنین برای شرح عملی که چندین بار در گذشته انجام شده است به کار می رود .

  مثال :

  او چنیدن بار این کتاب را خوانده است . She has read this book for several times.

  فقط کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند. برای عضویت اینجا کلیک کنید.
   
 8. پیشکسوت انجمن

  تاریخ عضویت:
  ‏11/11/10
  ارسال ها:
  12,020
  تشکر شده:
  3,402
  امتیاز دستاورد:
  0
  محل سکونت:
  ZanJaN
  وب سایت:
  زمان حال کامل استمراری
  Present perfect continuous tense
  حال کامل استمراری بیانگر عملی است که در گذشته شروع گردیده و تا زمان حال ادامه پیدا می کند و هنوز هم در حال استمرار بوده و ادامه دارد . فعل این زمان به صورت have been و has been همراه با فرم ing در فعل اصلی است .
  فرمول ساخت این زمان به شرح زیر است : ( از چپ به زاست بخوانید )


  قیدها + مفعول + ing + فعل اصلی + have been /has been + فاعل
  حال به تفسیر و ساختار این زمان همراه با مثال می پردازیم .

  1. جمله خبری مثبت : بیانگر یک خبر مثبت در زمان حال کامل استمراری است .

  مثال :

  هم اکنون دو ساعت است که پدر من منتظر است . My father has been waiting for two hours.
  هم اکنون آنها سخت کار می کنند. .They have been working hard
  ( یعنی در حال کار کردن بوده و هستند و ممکن است کار هنوز هم ادامه داشته باشد )

  2. جمله خبری منفی : برای منفی کردن جملات خبری فقط کافی است از کلمه not پس از افعال کمکی have , has استفاده می کنیم .

  مثال :

  پدر من دو ساعت منتظر نبوده است . My father hasn't been waiting for two hours.
  آنها سخت کار نمی کرده اند (هنوز هم نمی کنند )They haven't been working hard .


  3.جمله سوال مثبت : برای سوالی کردن این زمان فقط کافی است ، جای فعل کمکی have , has را با فاعل عوض کنیم .

  مثال :

  آیا پدر من هم اکنون دو ساعت است که منتظر بوده است . Has my father been waiting for two hours?
  آیا آنها سخت کار می کرده اند ؟ Have they been working hard .

  4 . جمله سوالی منفی : برای سوالی کردن این زمان به شکل منفی فقط کافیست افعال کمکی مذکور را به شکل منفی یعنی haven't , hasn't در اول جمله قرار داده و بقیه را طبق دستور شماره 3 بنویسیم .

  مثال :

  آیا پدر من برای دو ساعت منتظر نبوده است .Hasn't my father been waiting for two hours?
  آیا آنها سخت کار نمی کرده اند ؟ Haven't they been working hard ?

  5.جمله سوالی با کلمات پرسشی : هرگاه بخواهیم زمان حال کامل استمراری را با کلمات پرسشی که قبلاً نیز بیان شد سوالی کنیم بدین صورت است که این کلمات را در اول جمله قرار داده و سپس طبق دستور شماره 3 و 4 ( بستگی به نوع مثبت و منفی بودن سوال دارد ) بقیه جمله را می نویسیم . ( بقیه مطالب در مورد حذف کلمه ای که مورد سوال قرار گرفته ، قبلاً شرح داده شده است .)

  مثال :

  چه مدت پدر من منتظر بوده است ؟ How long has my father been waiting for ?
  پدر من در مدت 2 ساعت کجا منتظر من بوده است ؟ Where has my father been waiting for two hours ?

  نکته : همانطور که قبلاً هم اشاره شد ، برای سوالی کردن جملات با کلمه پرسشی Who به عنوان فاعل جمله کافیست فاعل را حذف کرده و Who را به جای آن قرار دهید.

  مثال :

  چه کسی به مدت دو ساعت منتظر بوده است ؟ Who has been waiting for two hours ?
  چه کسانی سخت کار می کرده اند ؟ Who have been working hard ?
  چه کسی فرانسوی تمرین می کرده است ؟ Who has been practicing French ?
   
 9. پیشکسوت انجمن

  تاریخ عضویت:
  ‏11/11/10
  ارسال ها:
  12,020
  تشکر شده:
  3,402
  امتیاز دستاورد:
  0
  محل سکونت:
  ZanJaN
  وب سایت:
  موارد کاربرد زمان حال استمراری :
  1
  .هرگاه عملی در گذشته آغاز گردیده و تا زمان حال ادامه پیدا کرده و هنوز هم ادامه داشته باشد را با زمان حال کامل استمراری بیان می کنیم و قیدهای کاربردی با این زمان هم به عبارت زیر است :

  For
  Since
  All day long
  All this morning
  During the past 15 minutes
  Up to this very moment
  برای
  از وقتی که
  تمام روز
  تمام امروز صبح
  در طول 15 دقیقه گذشته
  تا این لحظه


  مثال :

  She has been watering the flowers during the past 15 minutes.
  او در طول پانزده دقیقه گذشته مشغول آب دادن به گلها بوده است .

  You have been writing the letters the whole day.
  تمام روز مشغول نوشتن نامه ها بوده اید ؟

  2. هرگاه تکمیل عملی در زمان حال برای ما مد نظر باشد ، ولی هنوز تاکید بر استمرار عمل وجود داشته باشد ، از زمان حال کامل استمراری استفاده می کنیم .
  نکته مهم در زمان حال کامل استمراری ، استمرار و تکرار عمل از نقطه آغاز تا حال که این تاکیدات را با کلمات زیر که به معنای ( به طور مداوم ) می باشد بیان کنیم .
  Steadily at the stretch continually


  مثال :

  هزینه ی زندگی به طور مداوم بالا رفته است .The cost of living has been rising continually.
  آنها به طور مداوم کار کرده اند .( یعنی هنوز هم کار می کنند ) They have been working steadily.

  3.زمان حال استمراری معمولاً با افعال زیر به کار می رود ، یعنی با افعالی به کار می رود که ماهیت استمراری داشته باشند . برخی از این افعال عبارتند از :


  Lie
  Sleep
  Learn
  Stand
  Stay
  Study
  Work
  Sit
  Rain
  Rest
  Swim
  Snow
   
 10. پیشکسوت انجمن

  تاریخ عضویت:
  ‏11/11/10
  ارسال ها:
  12,020
  تشکر شده:
  3,402
  امتیاز دستاورد:
  0
  محل سکونت:
  ZanJaN
  وب سایت:
  زمان گذشته ساده
  Simple present tense

  زمان گذشته ساده بيانگر كاري است كه در گذشته ي نه چندان دور اتفاق افتاده است كه با افعال to be يعني was / were و يا افعال اصلي بيان مي شود .
  فرمول ساخت اين زمان با افعال to be به شكل زير است : ( از چپ به راست بخوانيد )
  قيدها + مفعول + was /were + فاعل
  لازم به ذكر است كه was براي اول شخص و سوم شخص مفرد و were براي بقيه اشخاص به كار مي رود .
  من / او ديروز اينجا بودم / بود . I/she was here yesterday .

  آنها ديشب در خانه بودند . They were at home last night .
  براي منفي كردن اين زمان با افعال to be فقط كافيست از كلمه ي not بعد از was و were استفاده كنيم .
  من ديروز اينجا نبودم . I was not here yesterday .
  آنها ديشب در خانه نبودند . They were not at home last night .
  براي سوالي كردن اين زمان با افعال to be كافي است جاي فاعل را با فعل to be عوض كنيم .
  مثال :
  Was I here yesterday ? OR wasn't I here yesterday ?
  Were they at home last night ? OR weren't they at home last night ?
  و بلاخره هر گاه بخواهيم با كلمات پرسشي سوالي كنيم ، كلمه ي پرسشي را اول جمله قرار داده و بقيه ي جمله را طبق دستورات قبل مي نويسيم .و هر گاه از who به عنوان كلمه پرسشي استفاده كنيم ،‌مانند زمان هاي قبل فقط كافيست فاعل را حذف و who را جايگزين آن كنيم .
  آنها ديشب كجا بودند ؟ Where were they last night ?
  ديروز چه كسي اينجا بود ؟ Who was here yesterday ?

  اكنون به زمان گذشته با كاربرد افعال اصلي مي پردازيم .
  همانطور كه قبلاً بيان شد ، زمان گذشته بيانگر كارهايي است كه در گذشته مشخص انجام شده و به طور كلي تمام شده باشد . كه معمولاً همراه با قيدهاي زير همراه است :
  هفته گذشته Last week
  ماه گذشته Last month
  ديروز Yesterday
  يك ساعت پيش An hour ago
  ده سال پيش Ten years a go
  قبلاً Before
  براي ساختن زمان گذشته ساده به دودسته افعال با قاعده و بي قاعده نياز داريم .اگر افعال با قاعده را بخواهيم به كار ببريم به اين شكل عمل مي كنيم كه ed را به فعل مورد نظر اضافه كرده ( پسوند ) و فعل حاصل را در جمله پس از فاعل قرار مي دهيم اما اگر فعل مورد استفاده در جمله بي قاعده بود بايد طبق قوانين موضوعه يعني دستور ساختن افعال بي قاعده استفاده كنيم ( كه بعد از همين پست قرار داده خواهد شد )
  حال به ساختار و تفسير اين زمان مي پردازيم .
  1. جمله خبري متبت : بيانگر يك جمله خبري در زمان گذشته ساده است ( اتفاقيست كه در گذشته مشخص اتفاق افتاده و در گذشته به پايان رسيده است . )
  مثال :
  She studied English yesterday afternoon .
  او ديروز بعد از ظهر انگليسي مطالعه كرد .
  I saw her 7 days ago .
  من هفت روز پيش او را ديدم .
  2. جمله خبري منفي براي منفي كردن اين زمان از فعل كمكي Did استفاده مي كنيم . بدين صورت كه پس از فاع از فعل كمكي و منفي شده Didn't استفاده مي كنيم و با توجه به اين كه فعل را بايد پس از استفاده از فعل كمكي گذشته ، از حالت گذشته خارج كرد مصدر فعل ( شكل اصلي فعل ) را مي نويسيم .
  مثال :
  She didn't study English yesterday afternoon .
  او ديروز بعد از ظهر انگليسي مطالعه نكرد .
  I didn't see her 7 days ago .
  من هفت روز پيش او را نديدم .
  3. جمله خبري تاكيدي : براي ساختن جمله ي خبري تاكيدي در زمان گذشته ،‌پس از فاعل از كلمه Did براي تاكيد روي فعل استفاده مي كنيم كه نمايانگر تاكيد بر قطعيت و مسلم بودن جمله است .
  مثال :
  She did study English yesterday afternoon .
  او ديروز بعد از ظهر مطمئناً انگليسي مطالعه كرد .
  I did see her 7 days ago .
  من هفت روز پيش مطمئناً او را ديدم .

  4. جمله سوالي مثبت : براي سوالي كردن زمان گذشته ساده از فعل كمكي Did در اول جمله استفاده كرده و فعل جمله را از حالت گذشته خارج مي كنيم ( مصدر ) .
  مثال :
  Did she study English yesterday afternoon ?
  آيا ديروز بعد از ظهر انگليسي مطالعه كرد ؟
  Did I see her 7 days ago ?
  آيا او را هفت روز پيش ديدم ؟

  5.جمله سوالي منفي : براي سوالي كردن اين زمان به صورت منفي از فعل كمكي Didn't در اول جمله استفاده كرده و طبق دستور شماره ي 4 بقيه جمله را مي نويسيم .
  Didn't she study English yesterday afternoon ?
  آيا او ديروز بعد از ظهر انگليسي مطالعه نكرد ؟
  Didn't I see her 7 days ago ?
  آيا من او را هفت روز پيش نديدم ؟
  6.جمله سوالي با كلمات پرسشي : براي سوالي كردن اين زمان با كلمات پرسشي كه قبلاً بيان شد ، فقط كافيست كه كلمات پرسشي را در اول جمله قرار داده و بقيه جمله را طبق دستور شماره 4 و 5 بنويسيم . و هرگاه از Who به عنوان كلمه پرسشي استفاده كرديم كافيست فاعل جمله را حذف كرده و Who را جاي فاعل قرار دهيم .
  When did she study English ?
  او چه موقع انگليسي مطالعه كرد ؟

  Why did she study English yesterday afternoon ?
  چرا او ديروز بعد از ظهر انگليسي مطالعه كرد ؟
  Why didn't you go home last night ?
  چرا ديشب به خانه نرفتي ؟

  فقط کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند. برای عضویت اینجا کلیک کنید. فقط کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند. برای عضویت اینجا کلیک کنید.
   
 11. پیشکسوت انجمن

  تاریخ عضویت:
  ‏11/11/10
  ارسال ها:
  12,020
  تشکر شده:
  3,402
  امتیاز دستاورد:
  0
  محل سکونت:
  ZanJaN
  وب سایت:
  موارد كاربرد زمان گذشته ساده :
  1.از اين زمان براي اعمالي كه در گذشته مشخصي اتفاق افتاده و به طور كلي تمام شده باشد ، استفاده مكي كنيم .
  The lived in France for many years .
  آنها مدت زيادي ( سال ها ) در فرانسه زندكي كردند .
  You had a cold last week.
  شما هفته گذشته سرماخوردگي داشتيد .
  2 .اين زمان بيان كننده ي كارهاي عادي و تكراري در گذشته است . نكته قابل توجه در اين بحش اين است كه بدانيم در اين حالت قيدهاي كثرت و تكرار همراه جمله مي آيند .
  When I was child , I often played ping-pong .
  هنگامي كه بچه بودم ( در دوران بچگي ) اغلب پينگ-پنگ بازي مي كردم .
  They always went to the park when ever I saw them .
  هر موقع آنها را مي ديدم ، هميشه به پارك مي رفتند .

  1. 3.جهت كارهايي كه در گذشته فوراً اتفاق افتاده و به طور متوالي و پش سرهم بوده نيز از اين زمان استفاده مي كنيم . بعضي از كلمات همراه با اين دستور عبارتند از :
  when as soon as the moment that on that time
  As soon as he came here , I gave him your message .
  به محض اينكه به خانه آمد ، پيغامت را به او دادم .
  The students stood up , when I entered the class .
  موقعي كه وارد كلاس شدم ،‌دانش آموزان بلند شدند .

  2. كارهايي را كه در يك دوره ي زماني در گذشته ، كمي استمرار داشته اما فوراً در همان زمان يعني گذشته قطع شده است ، را با زمان گذشته ساده بيان مي كنيم .
  ما دو هفته آنجا كار كرديم .
  We worked there for 2 weeks .
  ديروز صبح 3 ساعت برف باريد .
  It snowed 3 hours yesterday morning .
  3. آخرين مورد و نكته ي بسيار مهم اين است كه پس از كلمات ربط زير از جمله ي گذشته ساده استفاده مي كنيم .

  جمله ي گذشته ساده + Till Until As soon as + جمله گذشته ي ساده
  I waited for him there till he came .
  من منتظر او ماندم تا او آمد .
  سري ديگر از اين كلمات ربط عبارتند از :
  موقعي كه when
  قبل از ... before
  در آن زمان by the time
  كه در ساختار جمله ي زير به كار مي رود .
  جمله ي گذشته ساده When before by the time + + جمله گذشته استمراري يا كامل
  She had gone to the park , before we arrived .
  قبل از اينه برسيم آنها به پارك رفته بودند .
  I was listening to the radio , when you came in .
  داشتم به راديو گوش مي كردم كه شما داخل شديد .
  (در مورد گذشته استمراري و كامل در پست هاي بعد به طور كامل بحث خواهد شد )
   
 12. پیشکسوت انجمن

  تاریخ عضویت:
  ‏11/11/10
  ارسال ها:
  12,020
  تشکر شده:
  3,402
  امتیاز دستاورد:
  0
  محل سکونت:
  ZanJaN
  وب سایت:
  زمان گذشته ي كامل ( ماضي بعيد )
  Past perfect tense

  زمان گذشته ي كامل يا ماضي بعيد بيانگر زماني است كه كاري در زمان گذشته ي دور قبل از عمل ديگري اتفاق افتاده است . يعني در اين زمان دو كار در گذشته انجام گرفته و اولين كار انجام شده با گذشته ي كامل و دومين كار انجام شده با گذشته ي ساده بيان مي شود . شكل فعل در اين زمان با استفاده از فعل كمكي Had و اسم مفعول مي باشد كه در مورد ساختار آن به طور جداگانه شرح خواهيم داد :
  فقط کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند. برای عضویت اینجا کلیک کنید.
  فرمول كلي ساخت اين زمان به شكل زير است : ( از چپ به راست بخوانيد )

  قيدها + مفعول + اسم مفعول + had + فاعل


  اين زمان معمولاً با حروف ربط زير همراه است :
  After When While As soon as Before Till By the time Until


  كه درمورد كاربرد هر يك از اين حروف ربط به طور جداگانه بحث خواهد شد . حال به تفسير و ساختار اين زمان مي پردازيم :
  1. جمله خبري مثبت : بيانگر خبري مثبت در زمان گذشته كامل است .
  مثال :
  آنها كيك را خورده بودند . They had eaten the cake .
  او غذا (ناهار ) را پخته بود . She had cooked the lunch .

  2.جمله خبري منفي : بيانگر خبري منفي در اين زمان است . براي منفي كردن زمان گذشته كامل فقط كافي است از كلمه ي Not بعد از فعل كمكي had استفاده مي كنيم .

  آنها كيك را نخورده بودند . They had not eaten the cake .
  او غذا را نپخته بود . She had not cooked the lunch

  3.جمله سوالي مثبت : براي سوالي كردن اين زمان كافي است جاي فعل كمكي Had را به اضافه ي Not را در اول جمله قرار داده و بقيه جمله را طبق دستور شماره 3 مي نويسيم .

  مثال :
  آيا آنها كيك را نخورده بودند ؟ Hadn't they eaten the cake ?
  آيا او ناهار را نپخته بود ؟ Hadn't she cooked the launch ?

  5.جمله ي سوالي با كلمات پرسشي : براي سوالي كردن اين زمان با كلمات پرسشي كه قبلاً بيان شد ، فقط كافي است كلمه پرسشي مورد نظر را در اول جمله قرار داده و جمله را طبق دستور شماره ي 3 و 4 بنويسيم .
  مثال :
  آنها چه موقع كيك را خورده بودند ؟ When had they eaten the cake ?
  چرا آنها كيك را نخورده بودند ؟ Why hadn't they eaten the cake ?
  او چه چيزي پخته بود ؟ What had she cooked ?
   
 13. پیشکسوت انجمن

  تاریخ عضویت:
  ‏11/11/10
  ارسال ها:
  12,020
  تشکر شده:
  3,402
  امتیاز دستاورد:
  0
  محل سکونت:
  ZanJaN
  وب سایت:
  موارد كاربرد زمان گذشته ي كامل :
  1. اين زمان بيانگر كارهايي است كه در زمان گذشته قبل از عمل ديگر اتفاق افتاده ايت كه معمولاً با يك جمله گذشته ي ساده نيز همراه است و همچنين كلمات ربط زير اين دو زمان را به هم مرتبط مي كند .
  جمله ي گذشته ساده + When / By the time / Before + جمله گذشته ي كامل
  هنگامي كه تلفن زدم ، رضا به خانه رسيده بود . Reza had got home t when I phoned .
  هنگامي كه من به آنجا رسيدم ، تمام دوستانم رفته بودند . All of my friends had gone by the time I arrived there .
  نكته بعدي در مورد كاربرد اين زمان با حروف ربط به شكل زير است .
  جمله گذشته كامل + As soon as / Until / Till / After + جمله ي گذشته ساده

  بعد از ديدن پدرم ، همه چيز را به او گفتم . After I had seen my father , I told him every thing .
  معلم درس را شروع نكرد تا همه رسيدند . The teacher didn't start lesson , until everyone had arrived .

  2. زماني نيز اتفاق مي افتد كه گوينده از يك زمان معيني كه در گذشته اتفاق افتاده يك زمان به عقب بر مي گردد كه در اينجا ما از زمان گذشته كامل استفاده مي كنيم .
  They saw the empty glasses and cups and understood that two people had been in the room .
  آنها ليوان ها و فنجان هي خالي را ديدند و متوجه شدند كه دو نفر در اتاق بوده اند ( قبلاً بودند )
  The judge asked why I hadn't to the lawcourt .
  قاضي از من پرسيد كه چرا در دادگاه حاظر نشدم ( حاضر نشده بودم )
  3 . پس از كلمات زير و به طور كلي پس از صفات عالي جمله گذشته كامل به كار مي رود . البته با توجه به اينكه جمله اي كه همراه آن است به صورت گذشته باشد . نكته قابل توجه اينكه پس لز صفات عالي جمله گذشته كامل با ever همراه مي باشد .
  The most beautiful –Only – The first – The second …..
  You were the best man that I had ever seen .
  شما اولين مردي بوديد كه من تا به حال ديده بودم .
  It was the third time that she had come to Abadan .
  اين سومين باري بود كه او به آبادان آمده بود .
  4 .اگر كلمات زير را كه قبلاً نيز در زمان حال كامل كاربرد داشت ، بخواهيم در زمان گذشته ي كامل به كار ببريم ، مشروط بر اين است كه نسبت به يك نقطه ي زماني گذشته مطرح شود .
  Yet Since Already For Just for
  When I arrived , he had just left .
  وفتي من رسيدم او تازه رفته بود .
  The exam had already began , when I arrived there .
  وقتي من به آنجا رسيدم ، امتحان تازه شروع شده بود .
   
 14. پیشکسوت انجمن

  تاریخ عضویت:
  ‏11/11/10
  ارسال ها:
  12,020
  تشکر شده:
  3,402
  امتیاز دستاورد:
  0
  محل سکونت:
  ZanJaN
  وب سایت:
  زمان گذشته كامل استمراري
  Past perfect continues tense
  زمان گذشته ي كامل استمراري يا ماضي بعيد استمراري ادامه و استمرار كاري را در يك دوره زماني قبل از عمل ديگري در گذشته نشان مي دهد ، يعني نشانگر اين موضوع است كه اولاً قبل از عمل ديگري انجام يافته و دوماً طريقه انجام يافتن آن به صورت استمراري بوده . كليه علائم آن مانند گذشته كامل است ولي تاكيد بر ادامه عمل يا طول زمان در آن ذكر مي شود .

  شكل فعل در اين زمان عبارت است از had been كه چون به صورت استمراري است يك ing نيز در اين زمان پس از فعل اضافه خواهيم كرد .
  فرمول و ساختار كلي اين زمان به شكل زير است : ( از راست به چپ بخوانيد )
  قيدها + مفعول + ing + فعل + had been ‌+ فاعل
  حال به تفسير و ساختار آن مي پردازيم :
  1.جمله خبري مثبت : بيانگر خبر در زمان گذشته كامل استمراري است .
  مثال :
  آنها دو ساعت منتظر مي بودند . They had been waiting for two hours .
  We had been playing for 50 minutes , when it started to rain .
  ما پنجاه دقيقه داشتيم بازي مي كرديم كه باران شروع به باريدن كرد .
  2.جمله خبري منفي : بيانگر خبري منفي است و لازم به توضيح است كه براي منفي كردن اين زمان فقط كافي است از كلمه ي not بعد از had استفاده كنيم .
  آنها دو ساعت منتظر نبودند . They had not been waiting for two hours .
  ما پنجاه دقيقه بازي مي كرديم كه باران شروع به باريدن كرد . We had not been playing for 50 minutes , when it started to rain .
  1. جمله سواي مثبت : براي سوالي كردن اين زمان فقط كافيست جاي had را با فاعل عوض كنيم .
  مثال :
  آيا آنها دو ساعت منتظر بودند ؟ had they been waiting for two hours ?
  آيا 50 دقيقه بود داشتيم بازي مي كرديم كه باران باريد ؟ Had we been playing for 50 minutes , when it started to rain ?
  2. جمله سوالي منفي : براي سوالي كردن اين زمان به صورت منفي كافيست از كلمه ( فعل كمكي ) Hadn't در اول جمله استفاده كرده و طبق دستور شماره سه بقيه جمله را بنويسيم .
  مثال :
  آيا آنها دو ساعت منتظر نبودند ؟ Hadn't they been waiting for two hours ?
  Had we been playing for 50 minutes , when it started to rain ?
  آيا 50 دقيقه نبود داشتيم بازي مي كرديم كه باران آمد ؟
  3. جمله سوالي با كلمات پرسشي : براي سوالي كردن اين زمان با كلمات پرسشي ، كافيست اين كلمات را در اول جمله قرار داده و طبق دستور شماره ي شماره 3 و 4 بقيه جمله را بنويسيم .
  مثال :
  آنها چه مدت منتظر بودن ؟ How long had they been waiting ?
  چرا آنها به مدت دو ساعت منتظر بودند ؟ Why had they been waiting for two hours ?
  ما به مدت 50 دقيقه ، كجا بازي مي كرديم ؟ where had we been playing for 50 minutes ?
  شما به مدت 50 دقيقه ، كجا بازي مي كرديد ؟ where had u been playing for 50 minutes ?
  موارد كاربرد زمان گذشته كامل استمراري :
  موارد كاربرد اين زمان طبق همان توضيحي است كه قبلاً داديم و فقط به چند مثال ديگر بسنده مي كنيم .
  It was 7 o'clock and he was tired , because he had been working since down .
  ساعت 7 بود و او خسته بود چون از سپيده دم كاركرده بود .
  He had been driving all day , so he was very tired when he arrived .
  تمام روز او رانندگي كرده بود بنابراين وقتي رسيد خيلي خسته بود .
  I had been running today , therefore I went to take a bath .
  امروز دويده بودم بنابراين به حمام رفتم كه دوش بگيرم .
   
 15. پیشکسوت انجمن

  تاریخ عضویت:
  ‏11/11/10
  ارسال ها:
  12,020
  تشکر شده:
  3,402
  امتیاز دستاورد:
  0
  محل سکونت:
  ZanJaN
  وب سایت:
  زمان آینده ساده
  Simple future tense
  زمان آینده بیان کننده ی کار یا حالتی است که در زمان آینده اتفاق خواهد افتاد و این زمان بر کار یا حالتی دلالت می کند که احتمال وقوع داشته یا به اراده و تمایل و قول شخص نیز وابسته است . برای ساختن این زمان از افعال معین Will یا Shall همراه با شکل ساده ی فعل اصلی ( شکل فعل به صورت ساده ) استفاده می کنیم .
  فرمول کلی این زمان به شکل زیر است : ( از چپ به راست بخوانید )
  قیدها + مفعول + شکل ساده ی فعل + Will / Shall + فاعل
  البته نکته ی قابل ذکر که قبلاً هم بیان شده این است که برای بیان تصمیم یا نیتی که در آینده اتفاق خواهد افتاد به طور معمول از فعل To be going to استفاده می شود که همراه با مصدر اصلی فعل است . در ادامه این بحث باز متذکر می شویم که هرگاه قصد انجام کاری صورت گیرد حتماً باید از فعل T o be going to استفاده کنیم .
  معمولاً در مکالمات روزمره به جای Will و Shall صورت مخفف آن را به کار می بریم .
  I will à I'll
  We will go à We'll
  She will buy à She'll buy
  He shall do à He'll do
  حال به تفسیر و ساختار این زمان می پردازیم :
  1.جمله خبری مثبت : بیانگر خبر در زمان آینده ساده است که فرم ساخت آن طبق فرمول قبل می باشد .
  مثال :
  او یک نامه خواهد نوشت . He will write a letter .
  آنها مسافرتی به تهران خواهند داشت . He will / shall take a trip to Tehran .
  2. جمله خبری منفی : بیانگر جمله خبری به صورت منفی است ، و برای منفی کردناین زمان فقط کافیست از کلمه Not پس از افعال کمکی Will و Shall استفاده کنیم ( به صورت Won't و Shan't )
  مثال :
  او نامه ای نخواهد نوشت . He will not / won't write a letter .
  آنها مسافرتی به تهران نخواهند داشت . They shall not / shan't take a trip to Tehran .
  3. جمله سوالی مثبت : برای سوالی کردن این زمان فقط کافیست جای افعال کمکی Shall و will را با فاعل عوض کنیم .
  مثال :
  آیا او نامه ای خواهد نوشت . Will he write a letter ?
  آیا آنها مسافرتی به تهران خواهد داشت . Will / Shall they take a trip to Tehran ?
  4.جمله سوالی منفی : برای سوالی کردن این زمان به شکل منفی فقط کافیست کلمه ی ( فعل کمکی ) Won't یا Shan't را در اول جمله قرار داده و بقیه جمله را مانند دستور شماره سه بنویسیم .
  مثال :
  آیا او نامه ای نخواهد نوشت . Won't he write a letter ?
  آیا آنها مسافرتی به تهران نخواهند داشت . Won't they take a trip to Tehran .
  5. جمله ی سوالی با کلمات پرسشی : برای سوالی کردن این زمان با کلمات پرسشی کافی است کلمه ی پرسشی را اول جمله قرار داده و بسته به نوع سوالی ، منفی ، و مثبت بقیه ی جمله را طبق دستور شماره 3 و 4 می نویسیم .
  مثال :
  او چه موقع نامه ای خواهد نوشت . When will he write a letter ?
  آنها به کجا مسافرت خواهند کرد ؟ Where will they take a trip to ?
  نکته : مانند زمان های قبلی هرگاه از Who به عنوان فاعل جمله استفاده کنیم ، فقط کافی است فاعل جمله را حذف کرده و Who را به جای آن قرار دهیم .
  مثال :
  چه کسی نامه خواهد نوشت ؟ Who will write a letter ?
  چه کسانی به تهران مسافرت خواهند کرد ؟ Who will take a trip o Tehran ?


  فقط کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند. برای عضویت اینجا کلیک کنید.

  فقط کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند. برای عضویت اینجا کلیک کنید.
   
 16. پیشکسوت انجمن

  تاریخ عضویت:
  ‏11/11/10
  ارسال ها:
  12,020
  تشکر شده:
  3,402
  امتیاز دستاورد:
  0
  محل سکونت:
  ZanJaN
  وب سایت:
  موارد کاربرد زمان آینده ساده :
  1. کارهایی که به صورت تکراری مربوط به زمان آینده است را با زمان آینده ساده نشان می دهیم .
  ماه آینده ، آنها هفته ای سه بار کلاس ریاضی خواهند داشت . Next month , they will have mathematics classes 3 times a week .
  2. هرگاه شخص گوینده بخواهد عقیده ، شک و تردید شخصی خود و گمان و حدس و ... مربوط به آینده را بیان کند ، ابتدا از افعال زیر و پس از جمله آینده می تواند استفاده کند . این افعال عبارتند از :
  Think – feel – believe – hope – expect – be – sure – doubt – suppose – guess
  مثال :
  I am sure , we will win the game to tomorrow .
  من مطمئن هستم که فردا بازی را خواهیم برد .
  امیدوارم به شیراز بروی . I hope you'll go to Shiraz .
  نکته : در این حالت می توانیم معمولاً به جای جمله اول هم به تنهایی از کلمات زیر استفاده کنیم .
  Maybe – probably – perhaps – certainly
  مثال :
  شاید برگردد . perhaps , he will go back .
  مسلماً ، آنها پیام تسلیت ( و ابراز همدردی ) مرا خواهند پذیرفت . Certainly , they will accept my condolence .
  3. افعال کمکی که در زیر به آن اشاره می شود ، اگر با قسمت اول فعل باشد ، به زمان آینده اشاره خواهد داشت .
  Can – may – might – ought to – must – should – could - ………..
  Am to – is to – are to
  Had better – would rather
  (am / is are ) supposed to
  (am / is / are ) going to
  نکته مهم اینکه پس از would rather و had better فعل به صورت ساده و مصدر بدون to به کار می رود .
  آنها قرار است ( قصد دارند ) به اهواز بروند . They are to go Ahwaz .
  ترجیح می دهم که بروم ، این ماشین را بخرم . I would rather go to buy this car .
  4.آخرین نکته مهم و کاربردی در زمان آینده ساده این است که هرگاه افعال زیر به صورت حال ساده با مصدر ، به کار رود دلالت بر زمان آینده ساده دارد .
  Want refuse choose wish plan decide mean would like promise intend prefer like
  مثال :
  من می خواهم فردا به لندن بروم . I want to go to London tomorrow .
  من آرزو دارم یک ماشین نو بخرم . I wish to buy a new car .
  من قول می دهم که پول شما را فردا صبح تحویل دهم . I promise to give your money tomorrow morning
   
 17. پیشکسوت انجمن

  تاریخ عضویت:
  ‏11/11/10
  ارسال ها:
  12,020
  تشکر شده:
  3,402
  امتیاز دستاورد:
  0
  محل سکونت:
  ZanJaN
  وب سایت:
  افعال بي قاعده

  در زير ليست افعال بي قاعده به صورت دو تصوير و يك فايل ضميمه به صورت PDF براي دانلود قرار گرفته . نكته قابل توجه اينكه شايد بتوانيد افعالي كه در فايل هاي تصويري 3 شكل آنها نوشته شده را جايي پيدا كنيد اما ليست سوم را كه به صورت ضميمه است گمان نكنم !!! بهرحال اين سه در كنار هم كامل ترين ليست افعال بي قاعده است :  فقط کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند. برای عضویت اینجا کلیک کنید.

  فقط کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند. برای عضویت اینجا کلیک کنید.


  ضميمه :
  به صورتPDF است :  فقط کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند. برای عضویت اینجا کلیک کنید.
   
 18. پیشکسوت انجمن

  تاریخ عضویت:
  ‏11/11/10
  ارسال ها:
  12,020
  تشکر شده:
  3,402
  امتیاز دستاورد:
  0
  محل سکونت:
  ZanJaN
  وب سایت:
  موارد کاربرد زمان آینده استمراری :
  1. جمله در آینده استمراری بیانگر کار یا حالتی است که در زمان آینده ی مشخصی در حال انجام یافتن خواهد بود . و اشاره به یک کار ناتمام دارد و قیدهای زیر همراه آن به کار می روند .
  قیود زمان آینده + at .. o'clock
  At 5 o'clock next week
  At this time tomorrow
  مثال :
  او فردا این موقع مشغول چه کاری خواهد بود ؟ w What will she be doing at this time tomorrow ?
  هفته ی آینده در این لحظه ، یا روی یک ساحل خوابیده یا در دریا مشغول شنا کردن خواهم بود .
  Next week , at this time . I will be lying on the beach or swimming in the sea .
  2. هرگاه کاری در زمان آینده به طور مستمر در حال انجام شدن باشد ، اما به وسیله کار دیگری قطع شود یا اینکه کار دیگری در مقابل آن اتفاق افتد را با آینده استمراری بیان می کنیم .
  موقعی که آنها در ساعت دو می آیند ما مشغول نهار خوردن خواهیم بود .
  وقتی برگردیم آنها منتظر ما خواهند بود . They will be waiting for us , when we come back .
  3. اعمال و کارهایی که در طول زمان مشخصی در آینده ادامه خواهد داشت ، را می توانیم با این زمان بیان کنیم . که معمولاً با کلمه ی all به اضافه قیدهای آینده بیان می شود .
  All next week - all next month
  I will be preparing my books all next week .
  تمام هفته آینده مشغول آماده کردن کتاب هایم خواهم بود .
  4. افعال کمکی ( must – may – can – shall ) نیز مفاهیم استمراری را به جمله می دهند ، که معمولاً در مورد نتیجه گیری ، امکان و توانایی در جمله می باشد .
  My father is not at home , he must be taking this afternoon break .
  پدر من در خانه نیست . شاید مشغول استراحت کردن بعد از ظهر است . ( نتیجه گیری )
  I don't know where he is , he may be walking in the park .
  نمی دانم او کجاست ، ممکن است مشغول قدم زدن در پارک باشد .
  5.همچنین برای اطمینان گوینده از وقوع عملی در آینده نامشخص از این زمان استفاده می شود .
  به زودی نامه ای از او دریافت خواهیم کرد . I will be receiving a letter from her soon .
   
 19. پیشکسوت انجمن

  تاریخ عضویت:
  ‏11/11/10
  ارسال ها:
  12,020
  تشکر شده:
  3,402
  امتیاز دستاورد:
  0
  محل سکونت:
  ZanJaN
  وب سایت:
  زمان آينده كامل
  Future perfect tense
  اين زمان بيانگر اين است كه كاري در زمان معيني در آينده خاتمه خواهد يافت . در ساختن اين زمان از افعال معين استفاده مي شود . براي ساختن اين زمان از ساخت زمان آينده فعل have كه Will have مي باشد به عنوان فعل معين همراه با اسم مفعول ( Past participle ‌) فعل اصلي استفاده مي شود .
  حال به تفسير و ساختار اين زمان مي پردازيم :
  فرمول ساخت اين زمان به شكل زير است : ( از چپ به راست بخوانيد )
  قيدها + مفعول + اسم مفعول + will have + فاعل
  1.جمله خبري مثبت : بيانگر خبر در زمان آينده كامل است .
  مثال :
  من درسهايم را تمام خواهم كرد . I will have finished my lessons .
  او نهار را خواهد پخت . She will have cooked the lunch .
  2. جمله ي خبري منفي : بيانگر خبر منفي در اين زمان است و براي منفي كردن اين زمان فقط كافيست از كلمه ي not بعد از will استفاده كنيم . كه همانطور كه قبلاً‌هم بيان شد فرم مخفف آن به صورت won't مي باشد .
  من درس هايم را تمام نخواهم كرد . I will not have finished my lessons .
  او نهار را نخواهد پخت . She won't have cooked the lunch .
  1. جمله سوالي مثبت : براي سوالي كردن اين زمان به صورت مثبت كافيست جاي فعل كمكي will را با فاعل عوض كنيم .
  آيا من درس هايم را تمام خواهم كرد . Will I have finished my lessons .
  آيا او غذا خواهد پخت ؟ Will she have cooked the lunch ?
  4.جمله سوالي منفي : براي سوالي كردن اين زمان به صورت منفي كافيست از فعل كمكي will به صورت منفي يعني won't در اول جمله استفاده كرده و بقيه جمله را طبق دستور شماره ي 3 بنويسيم .
  آيا من درس هايم را تمام نخواهم كرد . Won't I have finished my lessons .
  آيا او غذا را نخواهد پخت . Won't she have cooked the lunch .
  2. جمله سوالي با كلمات پرسشي : براي سوالي كردن اين زمان با كلمات پرسشي كافيست كلمه ي پرسشي را اول جمله قرار داده و بقيه جمله را طبق دستور شماره 3 و 4 بنويسيم .
  من چه چيزي را تمام خواهم كرد ؟ What will I have finished ?
  چرا او غذا نخواهد پخت ؟ Why won't she have cooked the lunch ?
  موارد كاربرد زمان آينده كامل :
  1. براي بيان كارهايي كه قبل از زمان معيني در آينده يا قبل از انجام عملي در آينده انجام شده و كامل شود ، از اين زمان استفاده مي كنيم و معمولاً‌با قيدهاي زير همراه است .
  قيد زمان آينده + By / before
  By tomorrow by then by next year by the end of next week before 7 o'clock
  تا فردا تا آن موقع تا سال آينده تا آخر اين هفته قبل از ساعت 7
  مثال :
  تا فردا ،‌به آنجا رسيده ام ( خواهم رسيد ) By tomorrow , I will have arrived there .
  قيدهاي ديگر اين زمان به شرح زير است :
  طول زمان + in
  در عرض يك ساعت In an hours time
  دو ماه ديگر In two month
  پنج هفته ديگر in 5 weeks
  ساعت ديگر in an hour
  From now + طول زمان
  دو ماه ديگر two months from now
  سه سال ديگر three years from now
  مثال :
  تا دو هفته ديگر آنها به اينجا رسيده اند ( خواهند رسيد ) In two weeks time , they will have arrived here .
  اميدوارم تا سال 2012 اين رمان را نوشته باشيد . I hope you will have written this novel by the year 2012 .
  تا يك ساعت ديگر هواپيما پرواز كرده است ( خواهد كرد ) In an hours time , the plan will have flown .
  صورت ديگر قيدها در اين زمان به صورت زير است :
  لازم به ذكر است كه دو زمان زير در حالت گفتاري و نوشتاري قابل تعويض است .
  زمان حال ساده + when / before / by the time + زمان آينده ي كامل
  مثال :
  By the time , they leave our city , they will have spent all their money .
  تا وقتي كه شهر ما را ترك كنند ، تمام پولشان را خرج كرده اند .
  I will have found a job , before this season is over .
  قبل از تمام شدن اين فصل ،‌من يك شغل پيدا كرده ام .
   
 20. پیشکسوت انجمن

  تاریخ عضویت:
  ‏11/11/10
  ارسال ها:
  12,020
  تشکر شده:
  3,402
  امتیاز دستاورد:
  0
  محل سکونت:
  ZanJaN
  وب سایت:
  زمان آينده كامل استمراري
  Future perfect continuous tense
  اين زمان بيانگر كاري است كه در موقع معيني در زمان آينده تداوم خواهد داشت و در همان زمان نيز به پايان خواهد رسيد . در ساختن اين زمان از افعال معين استفاده مي شود . پس براي ساختن اين زمان از افعال معين وجهي مانند will و shall با have been بعنوان فعل معين و صورت ing دار فعل اصلي استفاده مي شود .
  لازم به ذكر است كه اين زمان در زبان انگليسي بسيار كم كاربرد دارد و در زبان فارسي به سختي مي توانيم معادلي براي آن بيابيم . به همين جهت در اين زمان معني جملات فارسي را نمي نويسيم و فقط در پايان به تعدادي از معاني آن اشاره خواهيم داشت .
  فرمول كلي اين زمان به شكل زير است : ( از چپ به راست بخوانيد)
  قيدها + مفعول + ing + فعل اصلي + will have been ‌ + فاعل
  حال به تفسير و ساختار اين زمان مي پردازيم :
  1. جمله خبري مثبت : بيانگر يه خبر مثبت در زمان آينده كامل استمراري است .
  مثال :
  I will have been studying English .
  They will have been working hard .
  2. جمله خبري منفي : بيانگر خبري منفي در زمان آينده كامل استمراري است كه براي منفي كردن اين زمان فقط كافيست از كلمه ي not پس ازwill يا shall استفاده كنيم .
  مثال :
  I won't have been studying English .
  They will not have been working hard .
  3. جمله سوالي مثبت : براي وسالي كردن اين زمان به صورت مثبت كافيست جاي افعال كمكي will و shall را با فاعل عوض كنيم .
  مثال :
  Will I / you have been studying English ?
  Will they have been working hard ?
  4. جمله سوالي منفي : براي سوالي كردن اين زمان به صورت منفي كافي است از افعال كمكي will و shall به صورت منفي won't و shan't در اول جمله استفاده كرده و بقيه جمله را طبق دستور شماره 3 بنويسيم .
  مثال :
  Won't I / you have been studying hard ?
  Won't they have been working hard ?
  5.جمله سوالي با كلمات پرسشي : براي سوالي كردن اين زمان با كلمات پرسشي ،‌كلمه پرسشي را در اول جمله قرار داده و بقيه جمله را طبق دستور شماره 4 و 5 مي نويسيم . لازم به ذكر است كه با شروع كلمات پرسشي و سوالي به وسيله آنها ، بايد كلمه يا جمله اي كه مورد سوال و پرسش قرار گرفته از جمله حذف گردد . ( كه در زمان هاي قبل توضيح داده شده است )
  مثال :
  What will you have been studying ?
  Why won't you have been studying English ?
  How will they have been working ?
  موارد كاربرد زمان آينده كامل استمراري :
  همانطور كه بيان شد اين زمان كامل شدن عملي را قبل از زمان معيني در آينده يا قبل از اتفاق عملي در آينده نشان مي دهد . و تاكيد بر استمرار و ادامه ي عمل وجود دارد . جملات اين زمان معمولاً داراي دو قيد زمان هستند كه يكي بعد از For و ديگري بعد از By به كار مي رود . البته به جاي by هم مي توان از when و before نيز استفاده كرد .
  به مثال هاي زير توجه كنيد :
  By the end of this week , they will have been studying French for two years .
  تا پايان اين هفته آنها دو سال است كه فرانوسي مي خوانند .
  By next Friday he will have been studying French for two years .
  تا پايان اين هفته آنها دو سال است كه فرانسوي مي خوانند .
  By next Friday he will have been teaching English .
  تا جمعه ي آينده او چهار سال است كه انگليسي درس داده است .
  We will have been working ten hours without a rest , by 9 o'clock tonight .
  تا ساعت 9 امشب ،‌ما 10 ساعت بدون استراحت كاركرده ايم .
  فقط کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند. برای عضویت اینجا کلیک کنید.
   
Code Center