1. مهمان گرامی، جهت ارسال پست، دانلود و سایر امکانات ویژه کاربران عضو، ثبت نام کنید.
  بستن اطلاعیه

استفاده از توابع API در دلفی

شروع موضوع توسط hector2141 ‏11/9/12 در انجمن Delphi

 1. کاربر ارشد

  تاریخ عضویت:
  ‏6/9/12
  ارسال ها:
  14,326
  تشکر شده:
  2,655
  امتیاز دستاورد:
  0
  حرفه:
  daneshjo
  بدست آوردن مسیرپوشه سیستم :
  [TABLE]
  [TR]
  [TD="class: gutter"]1
  [/TD]
  [TD="class: code"]Function Getsyetemdirectory( Ipbuffer : pchar ; usize : unit) : unit ; stcall ;

  [/TD]
  [/TR]
  [/TABLE]  usize : از نوع عدد می باشد و شامل حد اکثر تعداد کاراکتر های ipbuffer می باشد .
  Ipbuffer: این پارامتر از نوع رشته بوده و مسیرپوشه سیستم را بر می گرداند .
  مثال:
  [TABLE]
  [TR]
  [TD="class: gutter"]1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  [/TD]
  [TD="class: code"]Function getsystem : string;
  Var
  Windir : array [0..255] of char;
  Begin
  Getsystemdirectory(windir,255);
  Result := strpass(windir);
  End;

  [/TD]
  [/TR]
  [/TABLE]
   
 2. کاربر ارشد

  تاریخ عضویت:
  ‏6/9/12
  ارسال ها:
  14,326
  تشکر شده:
  2,655
  امتیاز دستاورد:
  0
  حرفه:
  daneshjo
  پاسخ : استفاده از توابع API در دلفی

  [h=2]بدست آوردن مسیر پوشه ویندوز[/h] بدست آوردن مسیر پوشه ویندوز :
  [TABLE]
  [TR]
  [TD="class: gutter"]1
  [/TD]
  [TD="class: code"]Function Getwindowsdirectory( Ipbuffer : pchar ; usize : unit) : unit ; stcall;

  [/TD]
  [/TR]
  [/TABLE]  usize : از نوع عدد می باشد و شامل حد اکثر تعداد کاراکتر های ipbuffer می باشد .
  Ipbuffer: این پارامتر از نوع رشته بوده و مسیر پوشه ویندوز را بر می گرداند .
  مثال:
  [TABLE]
  [TR]
  [TD="class: gutter"]1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  [/TD]
  [TD="class: code"]Function getwindows : string;
  Var
  sysdir : array [0..255] of char;
  Begin
  Getwindowsdirectory(sysdir,255);
  Result := strpass(sysdir);
  End;

  [/TD]
  [/TR]
  [/TABLE]
   
 3. کاربر ارشد

  تاریخ عضویت:
  ‏6/9/12
  ارسال ها:
  14,326
  تشکر شده:
  2,655
  امتیاز دستاورد:
  0
  حرفه:
  daneshjo
  پاسخ : استفاده از توابع API در دلفی

  بدست آوردن مسیر پوشه temp :
  [TABLE]
  [TR]
  [TD="class: gutter"]1
  [/TD]
  [TD="class: code"]Function Gettemppath( nbufferlength : dword , Ipbuffer : pchar ) : dword ; stcall;

  [/TD]
  [/TR]
  [/TABLE]  Ipbuffer: این پارامتر از نوع رشته بوده و مسیر پوشه ویندوز را بر می گرداند .
  Nbufferlength : از نوع عدد می باشد و شامل حد اکثر تعداد کاراکتر های ipbuffer می باشد .

  خروجی این تابع از نوع عددی بوده اگر تابع کارش را به درستی انجام داده باشد مقدار برگشتی برابر با nbufferlength خواهد بود وگرنه برابر با صفر خواهد شد .
  مثال:
  [TABLE]
  [TR]
  [TD="class: gutter"]1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  [/TD]
  [TD="class: code"]Function gettemp : string;
  Var
  tempdir : array [0..255] of char;
  Begin
  Gettemppath(255 , tempdir);
  Result := strpass(tempdir);
  End;

  [/TD]
  [/TR]
  [/TABLE]
   
 4. کاربر ارشد

  تاریخ عضویت:
  ‏6/9/12
  ارسال ها:
  14,326
  تشکر شده:
  2,655
  امتیاز دستاورد:
  0
  حرفه:
  daneshjo
  پاسخ : استفاده از توابع API در دلفی

  بدست آوردن نام کاربر:
  [TABLE]
  [TR]
  [TD="class: gutter"]1
  [/TD]
  [TD="class: code"]Function getusername(ipbuffer : pchar ; var nsize : dword ) : boole ; stdcall;

  [/TD]
  [/TR]
  [/TABLE]  Ipbuffer: این پارامتر از نوع رشته بوده و نام کاربر را بر می گرداند .
  Nsize : از نوع عدد می باشد و شامل حد اکثر تعداد کاراکتر های ipbuffer می باشد .
  مثال :
  [TABLE]
  [TR]
  [TD="class: gutter"]1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  [/TD]
  [TD="class: code"]Function computername:strin;
  Var
  Len:dword;
  Name:string;
  Begin
  Len := max_path+1;
  Setlength(name , max_path+1);
  Getusername(pchar(name) , len);
  Setlength(name , strlen(pchar(name)));
  Result := uppercase(name);
  End;

  [/TD]
  [/TR]
  [/TABLE]
   
 5. کاربر ارشد

  تاریخ عضویت:
  ‏6/9/12
  ارسال ها:
  14,326
  تشکر شده:
  2,655
  امتیاز دستاورد:
  0
  حرفه:
  daneshjo
  پاسخ : استفاده از توابع API در دلفی

  بدست آوردن نام کامپیوتر:
  [TABLE]
  [TR]
  [TD="class: gutter"]1
  [/TD]
  [TD="class: code"]Function Getcomputername( Ipbuffer : pchar ; var nsize : Dword ) : bool ; stdcall;

  [/TD]
  [/TR]
  [/TABLE]  Ipbuffer: این پارامتر از نوع رشته بوده و شامل متغیری بوده که نام کامپیوتر در آن قرار می گیرد .
  Nsize : از نوع عدد می باشد و شامل تعداد کاراکتر هایی است که باید نمایش داده شود و باید از 31 بیشتر باشد .
  اگر تابع کار خود را به خوبی انجام ندهد در متغیر در nsize صفر یا null قرار می گیرد
  مثال :
  [TABLE]
  [TR]
  [TD="class: gutter"]1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  [/TD]
  [TD="class: code"]Function computername:strin;
  Var
  Len:dword;
  Name:string;
  Begin
  Len:=max_path+1;
  Setlength(name,max_path+1);
  Getcomputername(pchar(name),len);
  Setlength(name,strlen(pchar(name)));
  Result:=uppercase(name);
  End;

  [/TD]
  [/TR]
  [/TABLE]
   
 6. کاربر ارشد

  تاریخ عضویت:
  ‏6/9/12
  ارسال ها:
  14,326
  تشکر شده:
  2,655
  امتیاز دستاورد:
  0
  حرفه:
  daneshjo
  پاسخ : استفاده از توابع API در دلفی

  با این کد می تونید یه برنامه رو اجرا کنید ( مثلا NotePad )
  [TABLE]
  [TR]
  [TD="class: gutter"]1
  [/TD]
  [TD="class: code"]ShellExecute(Handle, 'open', 'c:\Windows\notepad.exe', nil, nil, SW_SHOWNORMAL) ;

  [/TD]
  [/TR]
  [/TABLE]  حالا اگه بخواید یک فایل متنی رو با NotePad باز کنید کدش باید به جای اولین Nil آدرس فایل رو بنویسید :
  [TABLE]
  [TR]
  [TD="class: gutter"]1
  [/TD]
  [TD="class: code"]ShellExecute(Handle,'open', 'c:\windows\notepad.exe','c:\Example.txt', nil, SW_SHOWNORMAL) ;

  [/TD]
  [/TR]
  [/TABLE]  با کد بالایی ( اولی ) می تونید یک پوشه رو هم باز کنید و هم چنین یک صفحه وب رو، فقط به جای آدرس NotePad باید آدرس پوشه یا آدرس صفحه وب رو بنویسید.

  ارسال ایمیل :
  [TABLE]
  [TR]
  [TD="class: gutter"]1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  [/TD]
  [TD="class: code"]var em_subject, em_body, em_mail : string;
  begin
  em_subject := 'This is the subject line';
  em_body := 'Message body text goes here';
  em_mail := 'mailto:delphi.guide@about.com?subject=' +
  em_subject + '&body=' + em_body ;
  ShellExecute(Handle,'open',
  PChar(em_mail), nil, nil, SW_SHOWNORMAL) ;
  end;

  [/TD]
  [/TR]
  [/TABLE]
   
 7. کاربر ارشد

  تاریخ عضویت:
  ‏6/9/12
  ارسال ها:
  14,326
  تشکر شده:
  2,655
  امتیاز دستاورد:
  0
  حرفه:
  daneshjo
  پاسخ : استفاده از توابع API در دلفی


  Function createdc(ipszdriver,ipszdevice,ipszoutput:pchar;ip dwminit :pdevicemod):hdc;از این تابع برای ساختن پرده زمینه استفاده می شود.
  Ipszdriver : این پارامتر از نوع رشته می باشد و شامل نام درایوری است که قرار است پرده زمینه روی آن ساخته شود .
  Ipszdevice: این پارامتر از نوع رشته بوده و شامل device خروجی می باشد
  ipszoutput: از نوع رشته بوده و port خروجی را مشخص می کند
  Ipinitdata: یک اشاره گر به ساختار devmod می باشد ک


  Function drawtext(hdc:hdc;ipstring:pchar;ncount:integer;var iprect:trect;uformat:unit):integer;از این تابع برای ترسیم متن روی پرده DC استفاده می شود .

  مثال:
  ابتدا یک تایمر قرار داده و hnterval آن را برابر با 10 قرار دهید و در قسمت implemention آن متغیر I از نوع Boolean تعریف کنید .

  procedure TForm1.Timer1Timer(Sender: TObject);

  var

  h:hdc;

  r:trect;

  begin

  h:=createdc('display',nil,nil,nil);

  r:=rect(620,-60,1020,80);

  drawtext(h,'SWAN SOFT GROUP',-1,r,dt_singleline or dt_center or dt_vcenter);

  deletedc(h);

  if i = false then

  begin

  timer1.Interval:=1000;

  i:=true;

  end;

  form1.Hide;

  end; ​
   
 8. کاربر ارشد

  تاریخ عضویت:
  ‏6/9/12
  ارسال ها:
  14,326
  تشکر شده:
  2,655
  امتیاز دستاورد:
  0
  حرفه:
  daneshjo
  پاسخ : استفاده از توابع API در دلفی

  کپی ، کات و حذف یک پوشه ...  function CopyDir(const fromDir, toDir: string): Boolean;

  var

  fos: TSHFileOpStruct;

  begin

  ZeroMemory(@fos, SizeOf(fos));

  with fos do

  begin

  wFunc := FO_COPY;

  fFlags := FOF_FILESONLY;

  pFrom := PChar(fromDir + #0);

  pTo := PChar(toDir)

  end;

  Result := (0 = ShFileOperation(fos));

  end;

  function MoveDir(const fromDir, toDir: string): Boolean;

  var

  fos: TSHFileOpStruct;

  begin

  ZeroMemory(@fos, SizeOf(fos));

  with fos do

  begin

  wFunc := FO_MOVE;

  fFlags := FOF_FILESONLY;

  pFrom := PChar(fromDir + #0);

  pTo := PChar(toDir)

  end;

  Result := (0 = ShFileOperation(fos));

  end;  function DelDir(dir: string): Boolean;

  var

  fos: TSHFileOpStruct;

  begin

  ZeroMemory(@fos, SizeOf(fos));

  with fos do

  begin

  wFunc := FO_DELETE;

  fFlags := FOF_SILENT or FOF_NOCONFIRMATION;

  pFrom := PChar(dir + #0);

  end;

  Result := (0 = ShFileOperation(fos));

  end;


  برای استفاده از این کدها باید ShelAPI رو در بخش Uses اضافه کنید ...
   
 9. کاربر ارشد

  تاریخ عضویت:
  ‏6/9/12
  ارسال ها:
  14,326
  تشکر شده:
  2,655
  امتیاز دستاورد:
  0
  حرفه:
  daneshjo
  پاسخ : استفاده از توابع API در دلفی

  با این تابع کارهای زیادی میشه کرد
  من خودم برای تغییر بک گروند ازش استفاده می کنم .
  [TABLE]
  [TR]
  [TD="class: gutter"]1
  [/TD]
  [TD="class: code"]function SystemParametersInfo( uiaction:unit ;uiparam:unit;Pvparam:pvoid;fwinini:unit):bool;

  [/TD]
  [/TR]
  [/TABLE]  مثال:
  [TABLE]
  [TR]
  [TD="class: gutter"]1
  [/TD]
  [TD="class: code"]SystemParametersInfo(SPI_SETDESKWALLPAPER ,0,pchar(bmpfile),SPIF_SENDCHANGE );

  [/TD]
  [/TR]
  [/TABLE]  البته برای تغییر باید یا فایل bmp باشه یا اونو به jpg تبدیل کنین که تو سایت یه پست برای تبدیل jpg به bmp هست .
   
 10. کاربر ارشد

  تاریخ عضویت:
  ‏6/9/12
  ارسال ها:
  14,326
  تشکر شده:
  2,655
  امتیاز دستاورد:
  0
  حرفه:
  daneshjo
  پاسخ : استفاده از توابع API در دلفی

  [h=2]activatekeyboardlayout[/h] با این تابع میشه زبان را تغییر داد البته سیستم بای زبان مورد نظر داشته باشد .
  [TABLE]
  [TR]
  [TD="class: gutter"]1
  [/TD]
  [TD="class: code"]Function activatekeyboardlayout(hkl:hkl;flags:unit)bool;

  [/TD]
  [/TR]
  [/TABLE]  مثال:
  در این مثال زبان صفحه کلید را به زبان بعدی که سیستم پشتیبانی می کند تغییر می دهد.
  [TABLE]
  [TR]
  [TD="class: gutter"]1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  [/TD]
  [TD="class: code"]Function setlang : Boolean;
  Begin
  If activatekeyboardlayout ( hkl_next , kl_reorder ) then
  Result : = true
  Else
  Result : = false;
  End;

  [/TD]
  [/TR]
  [/TABLE]