1. مهمان گرامی، جهت ارسال پست، دانلود و سایر امکانات ویژه کاربران عضو، ثبت نام کنید.
  بستن اطلاعیه

آموزش تکنیک های والیبال

شروع موضوع توسط Mah$a ‏6/10/15 در انجمن توپ و تور

 1. √ye Donya qaribam kojaee aZzam

  تاریخ عضویت:
  ‏21/3/15
  ارسال ها:
  1,402
  تشکر شده:
  2,864
  امتیاز دستاورد:
  113
  جنسیت:
  زن
  حرفه:
  STU
  [​IMG]


  __توپگیری با ساعد یکی از مهمترین قسمتها در بازی والیبال است.

  چرا که اولین اقدام برای شروع حمله می باشد. اگر توپگیری اشتباه شود پایه ریزی حمله خراب شده و

  امتیاز از دست می رود.

  کاربردساعد :

  ازاین تکنیک غالبا جهت دریافت توپهایی که ازسرعت بسیاربالایی برخوردارند(مانند توپهای اسپک

  وسرویس های سنگین ) ویا پاس دادن توپهایی که ازمحدوده شکم وکمر پایین ترهستند استفاده

  می شود .

  دقت این نوع پاس (ساعد) نسبت به پاس پنجه اندکی کمتر است ولی با تمرین های اصولی می توان

  دقت آنرا بسیار بالابرد.

  عوامل مهم دراین نوع پاس:

  برای اجرای یک پاس ساعدموفق عوامل متعددی دخیل هستندکه می توان به برخی اشاره نمود:

  - اجرای صحیح وسریع گامهای جابجایی:

  برای رسیدن به پشت توپ (یادرمسیر آن قرارگرفتن) این بخش اهمیت خاصی دارد. این نکته برای افرادی

  که نقش لیبرودارند اهمیت فوق العاده ویژه ای دارد

  - اتخاذ یک گاردمناسب برای دریافت توپ :

  برای انتخاب گارد خوب بایستی به سرعت – ارتفاع – چرخش توپ دقت نمود

  - کنترل توپ :

  - ارسال درست :

  یک ارسال درست عبارت است ازرعایت این نکته که توپ با ارتفاع مناسب – سرعت مناسب – جهت

  مناسب دقیقا به محل هدف برسد .

  - بکارگیری صحیح اهرمهای بدن وعضلات درگیر دراین تکنیک(باتوجه به فاصله هدف تا بازیکن )

  یک توپ گیری با ساعد شامل ۴ مرحله است:

  ۱ - رفتن به طرف توپ :

  برای یک توپ گیری سالم باید در سریعترین حرکت به سمت توپ رفته و تا جایی که ممکن است مقابل

  توپ قرار گرفت.

  ۲- گارد گرفتن:

  ۱-۲ - پاها را به اندازه عرض شانه باز کرده و یکی از پاها را جلوتر قرار می گیرد .

  ۲-۲ - دست ها بطور کامل به طرف جلو کشیده و از قسمت شستها بطور موازی به هم چسبیده

  می شود .

  ۳-۲ - زانوها را خم و دستها موازی پاها قرار می گیرد .

  ۴-۲ - کمر راست و بدن در حالت راحتی قرار می گیرد.

  ۵-۲ - چشمها همواره بدنبال توپ

  [​IMG]

  ۳- تماس با توپ :

  ۱-۳ - با قسمت آرنج ( در حدود ۴ انگشت بالای مچ دستها ...به زبان ساده تر بالاتر از محلی که ساعت

  خود را می بندید ) به توپ ضربه زده می شود .

  به یاد داشته باشید : در زمان ضربه همیشه مرکز ثقل بدن و دستها و توپ باید در یک خط باشند.

  ۲-۳) بعد از تماس با توپ زانوها را به آرامی صاف کرده و ساعد را متناسب با حرکت زانو به سمت بالا

  آورده شود و توپ را به سمت هدف هدایت گردد .

  [​IMG]


  ۴- دنبال کردن ضربه:

  ۱-۴ - بعد از زدن ضربه حرکت دست و بدن توپ را به سمت هدف دنبال می کند.

  ۲-۴- ادامه حرکت دست نباید از شانه ها بالاتر برود.

  ۳-۴) برای تعادل و دقت در کار وزن بدن به پای جلو منتقل می شود .
  __
   
  Sanazz از این پست تشکر کرده است.
 2. √ye Donya qaribam kojaee aZzam

  تاریخ عضویت:
  ‏21/3/15
  ارسال ها:
  1,402
  تشکر شده:
  2,864
  امتیاز دستاورد:
  113
  جنسیت:
  زن
  حرفه:
  STU
  تکنیک پنجه رامیتوان دقیقترین ومهمترین تکنیک والیبال محسوب نمود . اگربازیکنی این تکنیک رابه خوبی فراگیرد درفاکتورهایی مانند تعیین مسیر توپ , سرعت توپ , محل فرود توپ , هدف گیری دقیق و....بسیارموفق خواهد بود.شاید به نظر برسد فقط افرادی که درزمین نقش پاسوری رابه عهده دارند می بایست دراین تکنیک مهارت بالایی داشته باشند ولی فراگیری درست ومهارت دراین تکنیک به بازیکنان حمله ای وحتی لیبروها کمک بسیار شایان توجهی می نماید .البته یاد آوری این نکته ضروریست که مهارت دراین تکنیک دیرترازمهارت دردیگر تکنیک های والیبال حاصل میشود وبه حوصله ی بیشتری هم نیاز دارد.

  اما آموزش آن :
  دوباره برای آموزش گارد متوسط انتخاب شده است . به تصویر بادقت نگاه کنید :

  درآموزش پنجه سه محور اصلی مورد بحث قرارمیگیرد:

  • وضعیت عمومی بدن
  • وضعیت دستها (قبل -هنگام وپس ازضربه به توپ)
  • مراحل دریافت وارسال توپ


  شرح مرحله اول : وضعیت عمومی بدن
  • اگر به گارد پنجه بادقت نگاه کرده باشید متوجه خواهیدشدکه تفاوتهایی باگارد ساعد درحالت متوسط وجوددارد
  • درگارد ساعد پاها به اندازه تقریبی 5/1 برابر عرض شانه هاباز میشدند حال آنکه درپنجه پاها به اندازه عرض شانه ها (نه بیشتر) ازهم فاصله میگیرند
  • درگاردساعد باسن بیشتر ازگارد پنجه به سمت عقب متمایل می شود
  • دستها نیز بالاترازسطح شکم قرارمیگیرند
  • درگاردهای ساعد گفته شده بود بازیکن درحال آموزش پای دلخواه رادرجلو قراردهد ولی درتکنیک پنجه قراردادن پای راست درجلو الزامی است .
  شرح مرحله دوم (وضعیت دستها )
  انگشتان دستها بایستی کاملا بازبوده وحالتی کروی به خود بگیرند (دقیقا به اندازه وقالب توپ)

  انگشتان شست که باکنارهم قرارگرفتن یک خط رامیسازند بایستی موازی ابروها ودرفاصله مناسب از سر وصورت قراربگیرند . انگشتان نشانه هم درکنارهم قرارگرفته وبا انگشتان شست یک مثلث راتشکیل میدهند

  نکته مهم :

  برای اینکه بدانیم وضعیت دستها نسبت به سر(ازلحاظ فاصله ) درحالت مناسب قرارداردیانه می توان تست زیرراانجام داد.

  هنگام پنجه زدن دقیقا قبل ازعمل ضربه به توپ , دستها راازهم دورکنید تاتوپ ازدرون مثلث پنجه عبورکند وهمزمان بااین عمل, سر, هیچگونه حرکتی نداشته باشد .اگرتوپ درست به محلی که فوتبالیستها تکنیک هدزدن راانجام میدهند برخوردکرد یعنی فاصله دستها درست قرارگرفته است .

  البته پس ازکسب مهارت سطح تماس انگشتان باتوپ کاسته میشود وانگشتان کوچک دیگر هنگام ضربه باتوپ تماس نخواهند داشت.

  شرح مرحله سوم (دریافت وارسال)
  مرحله دریافت وارسال درمدت زمان بسیارکوتاهی انجام میشوند بگونه ای که شاید نتوان مرزی بین آنها درعمل قائل شد اما برای آموزش میتوان آنهارابصورت مجزا توضیح داد.

  مرحله دریافت :

  پس ازرسیدن به محل مناسب (زیر وپشت توپ) بااستفاده ازگامهای درست واتخاذ گاردمناسب , برای تکنیک پنجه آماده میشویم . دراین حالت دستها کاملا به سمت توپ کشیده شده وحالت کروی خودرادارند (آرنجها کاملا کشیده شده اند) . بدون آنکه تماسی بین دستها باتوپ وجود داشته باشد , دستها به اسقبال توپ میروند وتوپ راتانزدیک شدن به سر همراهی میکنند . دراین حالت توپ به نزدیکترین فاصله بادستها وسررسیده وحالت کروی دستها دقیقا توپ رااحاطه کرده اند

  مرحله ارسال:

  هنگامی که توپ درمناسبترین مکان ازنظر فاصله باسرقرارگرفت وبدن نیز درحال تعادل وثبات مناسب بود عمل ضربه زدن به توپ انجام میشود (زمان ضربه )ودستها دوباره توپ ارسالی به سمت هدف رادنبال می کند تا کشیدگی کامل دستها (البته درپاسهای کوتاه فقط مچ دست نیرورابه توپ وارد میکند ونیازی به بازشدن مابقی مفاصل دست نیست)

  عملکرد مفاصل درپاس پنجه :
  • درپاس های کوتاه تقریبا تا1 متر ارتفاع بالاترازتور(پاس روی سر- پاس جلو وپشت) مفاصل انگشتان ومچ دست به توپ نیروواردمیکنند .
  • درپاسهای متوسط تقریبا از1متر تا 4متر ارتفاع ونزدیک به دوسر تور(نزدیک به آنتن ها ) علاوه برانگشتان ومفصل مچ دست , مفصل آرنج وکتف نیز به توپ نیرومیدهند
  • درپاس های بلند باارتفاع وفاصله بیش از4متر ازتمام مفاصل انگشتان – مچ دست – آرنج – بازو- کمر –زانوها ومچ پاها استفاده میشود (مثلا دراجرای پاس بلند ازمحل قطرهای زمین والیبال)
  شکلهای مختلف اجرای پاس پنجه :
  • گارد ایستاده
  • گاردمتوسط
  • گارد نشسته
  • پنجه درحال پرش
  • پاس پنجه پشت
  • پاس پنجه ازپهلو
   
  Sanazz از این پست تشکر کرده است.
 3. √ye Donya qaribam kojaee aZzam

  تاریخ عضویت:
  ‏21/3/15
  ارسال ها:
  1,402
  تشکر شده:
  2,864
  امتیاز دستاورد:
  113
  جنسیت:
  زن
  حرفه:
  STU
  نحوه دریافت توپ هنگامی که توپ خارج از محدوده بدن باشد؟
  [​IMG]  در والیبال مدرن برای دریافت چنان توپ های قدرتمند که بازیکن زمان کافی برای حرکت در زیر توپ را ندارید استفاده می شود .

  این بسیار مهم است به یاد داشته باشیم توپ را به سراسر بدن منتقل کنیم .
   
  Sanazz از این پست تشکر کرده است.
 4. √ye Donya qaribam kojaee aZzam

  تاریخ عضویت:
  ‏21/3/15
  ارسال ها:
  1,402
  تشکر شده:
  2,864
  امتیاز دستاورد:
  113
  جنسیت:
  زن
  حرفه:
  STU
  دریافت توپ در موقعیت پایین  زانو خم کنید و باسن خود را به زمین نزدیک تر کنید .[​IMG]

  این روش برای سرویسهای آبشاری استفاده می شود. در سرویسهای آبشاری چون چرخش توپ زیاد است بنابراین برای دریافت مطمئن توپ با زانو ها و باسن نزدیک به زمین باشد.
   
  Sanazz از این پست تشکر کرده است.
 5. √ye Donya qaribam kojaee aZzam

  تاریخ عضویت:
  ‏21/3/15
  ارسال ها:
  1,402
  تشکر شده:
  2,864
  امتیاز دستاورد:
  113
  جنسیت:
  زن
  حرفه:
  STU
  دریافت توپ در موقعیت بالا


  هنگامی که توپ در موقعیت بالاتر برای ما فرستاده می شود ، پاهای کمی خم می شود .

  پاها در حالت پنجه و بدن در حالت جلو و به طرف تور باشد .


  [​IMG]
   
  Sanazz از این پست تشکر کرده است.
 6. √ye Donya qaribam kojaee aZzam

  تاریخ عضویت:
  ‏21/3/15
  ارسال ها:
  1,402
  تشکر شده:
  2,864
  امتیاز دستاورد:
  113
  جنسیت:
  زن
  حرفه:
  STU
  چگونه یک دریافت مطمئن داشته باشیم ؟
  [​IMG]
  پای خود را کمی بیشتر از شانه کنید. قطره باسن خود را نزدیک تر به زمین و زانو را خم کنید. وزن بدن خود را بر روی توپ از پای شما را -- اگر وزن شما کاملا در پاشنه باشد ممکن است سرعت العمل شما را کمتر کند .


  قرار گرفتن دست ها و پاها در هنگام ساعد :

  وقتی آماده به دریافت توپ هستید دستها را ازاد نگاه دارید . پاها خود را ۹۰ درجه خم کنید.
   
  Sanazz از این پست تشکر کرده است.