1. مهمان گرامی، جهت ارسال پست، دانلود و سایر امکانات ویژه کاربران عضو، ثبت نام کنید.
  بستن اطلاعیه

مقاله های حسابداری به زبان انگلیسی با ترجمه فارسی -

شروع موضوع توسط Am!R~Mr ‏24/10/11 در انجمن حسابداری

 1. پاسخ : مقاله های حسابداری به زبان انگلیسی با ترجمه فارسی -

  [FONT=&quot]مقایسه روش میانگین با[/FONT] fifo [FONT=&quot]در حسابداری صنعتی[/FONT]

  [FONT=&quot]روش های تهیه گزارش هزینه تولید[/FONT]:

  [FONT=&quot]1 - روش میانگین[/FONT]:

  [FONT=&quot]در[/FONT] [FONT=&quot]این روش بهای تمام شده موجودی کالای در جریان ساخت ابتدای دوره به هزینه[/FONT] [FONT=&quot]های دوره اضافه می گردد و بر روی محصولات ساخته شده سرشکن خواهد شد[/FONT].

  [FONT=&quot]2 - روش اولین صادره از اولین وارده[/FONT] (fifo) [FONT=&quot]:[/FONT]

  [FONT=&quot]در[/FONT] [FONT=&quot]این روش بهای تمام شدة موجودی کالای در جریان ساخت ابتدای دوره و هزینه[/FONT] [FONT=&quot]های اضافه شده برای تکمیل آنها به طور جداگانه نشان داده می شود[/FONT].

  [FONT=&quot]مقایسه[/FONT] :

  [FONT=&quot]استفاده[/FONT] [FONT=&quot]از روش میانگین و[/FONT] fifo [FONT=&quot]هر دو دارای مزیت های مشخصی بوده و به نظر نمی رسد[/FONT] [FONT=&quot]که هر کدام از این روش ها نسبت به دیگری دقیق تر و یا دارای مزیت های[/FONT] [FONT=&quot]چشمگیری باشند. به طور کلی انتخاب هر یک از روش ها بستگی به تصمیم مدیریت[/FONT] [FONT=&quot]واحد تجاری و شرایط موجود و حاکم مزبور را دارد اما اختلاف اساسی بین این[/FONT] [FONT=&quot]دو روش در حقیقت مربوط به کالای در جریان ساخت اول دوره در دوایر مختلف می[/FONT] [FONT=&quot]باشد[/FONT].

  [FONT=&quot]در روش میانگین هزینه های کالای در جریان[/FONT] [FONT=&quot]ساخت اول دوره به هزینه های مواد، دستمزد و سربار کارخانه طی دروه اضافه[/FONT] [FONT=&quot]شده و سپس بهای تمام شدة یک واحد کالای ساخته شده از تقسیم جمع هزینه های[/FONT] [FONT=&quot]مزبور به معادل آحاد تکمیل شده حاصل می گردد. ولی در روش[/FONT] fifo [FONT=&quot]بهای تمام[/FONT] [FONT=&quot]شدة کالای در جریان ساخت اول دوره به صورت یک رقم جداگانه و مجزا از سایر[/FONT] [FONT=&quot]هزینه ها واقع شده در آن دوره نشان داده می شود و هزینه ها جهت تکمیل آن[/FONT] [FONT=&quot]صورت می گیرد که جمع آنها بیانگر بهای تمام شده قسمتی از واحدهای انتقالی[/FONT] [FONT=&quot]به دایره بعد می باشد[/FONT].

  [FONT=&quot]ضمناً یکی از مشکلات موجود[/FONT] [FONT=&quot]در روش[/FONT] fifo [FONT=&quot]این است که اگر بخواهیم چندین بهای تمام شدة متفاوت را همزمان[/FONT] [FONT=&quot]و به طور جداگانه مورد استفاده قرار دهیم لازم است جزئیات بسیاری در گزارش[/FONT] [FONT=&quot]هزینه تولید درج نماییم که این امر ممکن است روش[/FONT] fifo [FONT=&quot]را یک روش پیچیده و[/FONT] [FONT=&quot]نادرست قلمداد نمایید[/FONT].

  [FONT=&quot]حسابداری صنعتی - آشنایی با برخی مفاهیم اساسی حسابداری مدیریت هزینه یابی برمبنای فعالیت، ارزیابی متوازن و ارزش افزوده اقتصادی ، هزینه یابی برمبنای فعالیت و ارزیابی متوازن اطلاعاتی[/FONT] [FONT=&quot]را فراهم می آورند که مدیران جهت تصمیم گیریهایی که منجر به خلق ارزش می[/FONT] [FONT=&quot]شود به آن نیازمندند. ارزش افزوده اقتصادی فراهم آورنده چارچوب تصمیم،[/FONT] [FONT=&quot]معیارهای عملکرد و محرکهایی است که مدیریت را برای خلق ارزش بر می انگیزد[/FONT].

  [FONT=&quot]برای[/FONT] [FONT=&quot]درک بیشترِ مفاهیم هزینه یابی برمبنای فعالیت، ارزیابی متوازن و ارزش[/FONT] [FONT=&quot]افزوده اقتصادی می توان تجارت را به فوتبال تشبیه کرد. مربی یک تیم فوتبال[/FONT] [FONT=&quot]به عوامل متعددی جهت موفقیت نیاز دارد. برای مثال به دست آوردن ضربه های[/FONT] [FONT=&quot]ایستگاهی، به دست آوردن کرنر، فراهم سازی یک دفاع محکم و داشتن یک دروازه[/FONT] [FONT=&quot]بان مناسب. اما در پایان مسابقه تنها چیزی که اهمیت دارد این است که[/FONT] [FONT=&quot]مسابقه را برده ایم یا باخته ایم نه اینکه در طول بازی چند کرنر یا چند[/FONT] [FONT=&quot]ضربه ایستگاهی به دست آورده ایم. در تجارت نیز مدیر معیارهای زیادی را[/FONT] [FONT=&quot]برای کسب موفقیت لازم دارد. هزینه یابی برمبنای فعالیت وارزیابی متوازن[/FONT] [FONT=&quot]معیارهایی هستند که مدیر را در تصمیم گیری و دستیابی به موفقیت یاری می[/FONT] [FONT=&quot]رسانند، اما آیا صرفاً استفاده از این معیارها دلیل بر موفقیت است؟[/FONT]

  [FONT=&quot]این[/FONT] [FONT=&quot]موضوع که مدیریت برای دستیابی به موفقیت به این معیارها نیاز دارد امری[/FONT] [FONT=&quot]بدیهی است اما تعیین کننده برد یا باخت شرکت ارزش افزوده اقتصادی است؛ با[/FONT] [FONT=&quot]به کارگیری ارزش افزوده اقتصادی مدیران در استفاده از اطلاعات به منظور[/FONT] [FONT=&quot]خلق ارزش و خواسته مالکان برانگیخته می شوند. نیاز سازمانها به سازگاری با[/FONT] [FONT=&quot]محیط تجاری پویا و پیچیده امروزی برای ادامه بقا که ناشی از توسعه[/FONT] [FONT=&quot]بازارهای رقابتی است از یک سو و از سوی دیگر فشار مجامع سرمایه گذار به[/FONT] [FONT=&quot]مدیران جهت تعیین ارزش و تبیین معیارهای اندازه گیری دقیق و شفاف، باعث شد[/FONT] [FONT=&quot]سازمانها سیستمهای سنتی پاداش و اندازه گیری عملکرد را که در دهه قبل به[/FONT] [FONT=&quot]وجود آورده بودند مورد بازنگری قرار دهند و دوباره آنها را بیازمایند که[/FONT] [FONT=&quot]آیا مبنای صحیح و قابل اتکایی برای تصمیم گیری بوده اند یا خیر؟ در حال[/FONT] [FONT=&quot]حاضر تکنیکهای اندازه گیری بیشتر از اینکه بر چارچوبهای حسابداری استوار[/FONT] [FONT=&quot]باشند براساس تئوریهای اقتصادی بنا شده اند[/FONT].

  [FONT=&quot]اما[/FONT] [FONT=&quot]براستی شرکت باید از چه چارچوبی استفاده کند؟ و زمانی که چارچوب جدیدی در[/FONT] [FONT=&quot]حال اجراست آیا این بدان معنی است که شرکت باید دیگر چارچوبها را نادیده[/FONT] [FONT=&quot]بگیرد؟[/FONT]

  [FONT=&quot]این مقاله سه چارچوب هزینه یابی برمبنای[/FONT] [FONT=&quot]فعالیت، ارزیابی متوازن و ارزش افزوده اقتصادی را که استفاده از آنها در[/FONT] [FONT=&quot]صنایع به طور گسترده در حال افزایش است مورد بحث قرار می دهد. اگر چه در[/FONT] [FONT=&quot]این مقاله به طور خلاصه این سه چارچوب توصیف می شود اما بیشتر با جواب این[/FONT] [FONT=&quot]سئوال سروکار داریم که آیا می توان این چارچوب ها را به طور همزمان به[/FONT] [FONT=&quot]کاربرد یا آنها با هم ناسازگارند؟[/FONT]

  [FONT=&quot]این مقاله بیان می کند که این چارچوبها در واقع مکمل همدیگرند و زمانی که با هم به کاربرده شوند می توانند بسیار موثر باشند[/FONT].

  [FONT=&quot]هزینه یابی برمبنای فعالیت[/FONT]

  [FONT=&quot]با[/FONT] [FONT=&quot]متنوع شدن تولیدات و مشتریان یک سازمان، تخصیص هزینه های سربار نیز امری[/FONT] [FONT=&quot]گمراه کننده و تحریف کننده بهای تمام شده تولیدات یا خدمات خاص می گردد[/FONT]. [FONT=&quot]همان طور که می دانیم سیستم هزینه یابی برمبنای فعالیت و سیستم هزینه یابی[/FONT] [FONT=&quot]سنتی از لحاظ نحوه تخصیص هزینه های سربار با یکدیگر متفاوتند. این تفاوت[/FONT] [FONT=&quot]در شکل 1 نشان داده شده است. بدین معنی که در سیستم هزینه یابی سنتی،[/FONT] [FONT=&quot]هزینه های سربار تنها براساس یک محرک هزینه که می تواند حجم تولید، ساعات[/FONT] [FONT=&quot]کار مستقیم، ساعات کار ماشین یا میزان دستمزد مستقیم باشد تسهیم می گردد و[/FONT] [FONT=&quot]این نمی تواند مبنای صحیحی برای تسهیم هزینه های سربار پدید آورد، زیرا[/FONT] [FONT=&quot]برای مثال، محصولی که چرخه عملیات تولیدی آن کوتاه است ممکن است به میزان[/FONT] [FONT=&quot]غیرمتناسبی از هزینه های انبار یا بارگیری بهره ببرد. لذا حسابداری صنعتی[/FONT] [FONT=&quot]به شکل سنتی پیام نادرست به مدیران می دهد. اما در سیستم هزینه یابی[/FONT] [FONT=&quot]برمبنای فعالیت، تسهیم هزینه های سربار شامل دو مرحله است که در مرحله اول[/FONT] [FONT=&quot]فعالیتهای عمده شناسایی می شوند و هزینه سربار به تناسب منابعی که در هر[/FONT] [FONT=&quot]فعالیت مصرف می شود به آن فعالیتها تخصیص می یابد. سربار تخصیص یافته به[/FONT] [FONT=&quot]هر فعالیت هزینه انباشته فعالیت4 نامیده می شود. پس از تخصیص سربار ساخت[/FONT] [FONT=&quot]به فعالیتها در مرحله اول، محرکهای هزینه5 مناسب و مربوط به هر یک از[/FONT] [FONT=&quot]فعالیتها شناسایی می شوند. سپس در مرحله دوم هزینه انباشته هر فعالیت به[/FONT] [FONT=&quot]نسبت مقدار مصرف محرکهای هزینه در هر یک از خطوط تولید محصول به این خطوط[/FONT] [FONT=&quot]تخصیص داده می شود. این سیستم هزینه یابی می تواند اطلاعات بهتری را برای[/FONT] [FONT=&quot]تصمیم گیریهای استراتژیک مدیریت فراهم آورد و به تشخیص هزینه های بدون[/FONT] [FONT=&quot]ارزش افزوده کمک کند. بنابراین هزینه یابی برمبنای فعالیت، کیفیت تولید و[/FONT] [FONT=&quot]هزینه یابی را بهبود می بخشد[/FONT].

  [FONT=&quot]مدیران برای آنکه[/FONT] [FONT=&quot]بتوانند عملکرد شرکتشان را بهبود بخشند نیازمند شناخت چگونگی اثر متقابل[/FONT] [FONT=&quot]بهای تمام شده با دیگر معیارهای عملکرد هستند. این موضوع به کمک تکنیک[/FONT] [FONT=&quot]ارزیابی متوازن حل می شود[/FONT].
   
 2. پاسخ : مقاله های حسابداری به زبان انگلیسی با ترجمه فارسی -

  [FONT=&quot]ارزیابی متوازن[/FONT]

  [FONT=&quot]با[/FONT] [FONT=&quot]توسعه شرکتها بتدریج مدیریت از مالکیت جدا می شود و بحث مسئولیت پاسخگویی[/FONT] [FONT=&quot]به وجود می آید، بدین معنی که مدیران در برابر مالکان باید پاسخگو باشند[/FONT]. [FONT=&quot]با تمایز مالکان از مدیران و توجه به اینکه مالکان آگاهی کمی از مسائل[/FONT] [FONT=&quot]مالی دارند و به اطلاعات گزارش شده از سوی مدیریت متکی هستند آنان به[/FONT] [FONT=&quot]ارزیابی عملکرد مدیریت نیاز دارند و در این ارزیابی ناچار به استفاده از[/FONT] [FONT=&quot]اندازه گیری می باشند (مثالی در ادبیات مدیریت وجود دارد که اگر کسی[/FONT] [FONT=&quot]نتواند چیزی را اندازه بگیرد نمی تواند آن را اداره کند)، اما اگر این[/FONT] [FONT=&quot]اندازه گیری تنها متکی بر ارقام و اطلاعات مالی باشد نمی تواند مبنای[/FONT] [FONT=&quot]صحیحی برای قضاوت و تصمیم گیری پدید آورد. یک دلیل این امر این است که[/FONT] [FONT=&quot]مدیران مسئول گزارش ارقام و اطلاعات مالی هستند و ممکن است اطلاعات گزارش[/FONT] [FONT=&quot]شده انعکاسی از عملکرد واقعی شرکت نباشد. البته اگر مدیران اطلاعات مالی[/FONT] [FONT=&quot]را به طور واقعی و صحیح هم گزارش کرده باشند تنها اتکا به این اطلاعات در[/FONT] [FONT=&quot]ارزیابی عملکرد مدیران کافی نیست. برای درک بیشتر موضوع فرض کنید شرکتی در[/FONT] [FONT=&quot]دو سال متوالی دارای سود یکسانی باشد، اما در سال دوم اقداماتی در جهت جلب[/FONT] [FONT=&quot]بیشتر رضایت مشتریان انجام داده یا اقدام به برگزاری دوره های آموزشی جهت[/FONT] [FONT=&quot]افزایش مهارت و تخصص کارکنان کرده است. افزایش رضایت مشتریان نشانه فروش[/FONT] [FONT=&quot]بیشتر و به دنبال آن کسب سود بیشتر درآینده است و از طرف دیگر افزایش[/FONT] [FONT=&quot]مهارت و تخصص کارکنان موجب افزایش کارایی و بهره وری خواهد شد. اما اگر[/FONT] [FONT=&quot]بخواهیم تنها از بعد مالی عملکرد شرکت را اندازه بگیریم شرکت در هر دو[/FONT] [FONT=&quot]دوره عملکرد یکسانی داشته ولی واقعیت این است که شرکت در سال دوم عملکرد[/FONT] [FONT=&quot]بهتری داشته است. ارزیابی متوازن، عملکرد سازمان را از چهار دیدگاه کلیدی[/FONT] [FONT=&quot]اندازه گیری می کند[/FONT]:

  ·[FONT=&quot]مالی[/FONT]

  ·[FONT=&quot]مشتری[/FONT]

  ·[FONT=&quot]رویه های داخلی شرکت[/FONT]

  ·[FONT=&quot]آموزش و رشد[/FONT].

  [FONT=&quot]هر دیدگاه دو تا پنج معیار خواهد داشت که این معیارها باید بعد از استقرار استراتژی تنظیم شوند[/FONT].

  [FONT=&quot]بنابراین ارزیابی متوازن، عملکرد سازمان را هم از بعد مالی و هم از بعد غیرمالی اندازه گیری می کند[/FONT].

  [FONT=&quot]ارزیابی متوازن به وسیله کاپلان و نورتون[/FONT] Norton) (Robert Kaplan & David

  [FONT=&quot]به منظور تبدیل چشم انداز6 و استراتژی7 به هدفها8 ارائه شد. استراتژی،[/FONT] [FONT=&quot]چگونگی انطباق ظرفیتهای یک سازمان با فرصتهای موجود در بازار به منظور[/FONT] [FONT=&quot]تحقق بخشیدن به هدفهای کل سازمان را تبیین می کند. بنابراین مقصود از[/FONT] [FONT=&quot]اجرای استراتژی، دستیابی به هدفهای از پیش تعیین شده است. ارزیابی متوازن[/FONT] [FONT=&quot]با تمرکز بر روی اندازه گیری عملکرد و تطابق آن با استراتژی، نقش مهمی را[/FONT] [FONT=&quot]در پیشرفت سازمان ارائه می دهد. این نواوری تفکر بسیاری از مدیران را نسبت[/FONT] [FONT=&quot]به نحوه مدیریت سازمانها تغییر داد. اکنون آنها استراتژی را با دقت بیشتر[/FONT] [FONT=&quot]و با صراحت ارائه می کنند و سازمان را به عنوان مجموعه ای یکپارچه و[/FONT] [FONT=&quot]متناسب از فعالیتها می دانند و استراتژی را با دستگاه اندازه گیری عملکرد[/FONT] [FONT=&quot]مرتبط می شناسند[/FONT].

  [FONT=&quot]ارزیابی متوازن رویکردی است که با[/FONT] [FONT=&quot]اندازه گیری واقعی عملکرد (هم از بعد مالی و هم از بعد غیرمالی) و مقایسه[/FONT] [FONT=&quot]آن با هدفهای از پیش تعیین شده به ما نشان می دهد تا چه حد استراتژیهای[/FONT] [FONT=&quot]برگزیده شده ما را به سمت هدفهای شرکت گرایش داده است و استراتژیهای مقدم[/FONT] [FONT=&quot]و در اولویت را برای رسیدن به هدفهای از پیش تعیین شده به ما معرفی می کند[/FONT] [FONT=&quot]و حتی چارچوبی را جهت اجرای استراتژیهای سازمان فراهم می آورد. در واقع[/FONT] [FONT=&quot]ارزیابی متوازن ابزار مدیریت جهت دستیابی به هدفهاست. تحقیقات نشان داده[/FONT] [FONT=&quot]است که سازمانهایی که از سیستمهای طراحی شده مناسبی در زمینه اندازه گیری[/FONT] [FONT=&quot]عملکرد استفاده می کنند بهتر می توانند آن را مدیریت کنند لذا احتمال[/FONT] [FONT=&quot]موفقیت بیشتری دارند. اگر ارزیابی متوازن به درستی اجرا شود چارچوب[/FONT] [FONT=&quot]مدیریتی دقیقی ارائه می دهد که مدیران را در ردیابی عوامل متعددی که بر[/FONT] [FONT=&quot]عملکرد تاثیر می گذارند یاری می رساند. برگ نمره9 مجموعه ای از اطلاعات[/FONT] [FONT=&quot]خام10 است که در آن اهداف درازمدت، معیارها، اهداف کوتاهمدت و ابداعات هر[/FONT] [FONT=&quot]یک از دیدگاهها درج شده است و به مدیر در فهم عملکرد کمک می کند. معیارها[/FONT] [FONT=&quot]مدیران را در متوازن ساختن عملکرد حال و آینده یاری می دهند. اندازه[/FONT] [FONT=&quot]گیریهای مالی نوعاً متغیرهای گذشته نگر هستند[/FONT] [FONT=&quot]که عملکرد گذشته مدیر را[/FONT] [FONT=&quot]منعکس می کنند. از سوی دیگر هزینه های آموزش نمونه ای از شاخصهای آینده[/FONT] [FONT=&quot]نگر است که بر رضایت مشتری و بقای شرکت تاثیر می گذارد. لذا ارزیابی[/FONT] [FONT=&quot]متوازن با اندازه گیری عملکرد غیرمالی (رضایت مشتریان) باعث تغییر و بهبود[/FONT] [FONT=&quot]در مدیریت شده و مبنایی برای تصمیم گیری به وجود می آورد. در واقع ارزیابی[/FONT] [FONT=&quot]متوازن چراغ روشنی در هدایت شرکت به سوی سوداوری بیشتر با همان راه و[/FONT] [FONT=&quot]امکانات قبلی ولی براساس هزینه یابی برمبنای فعالیت و ارائه صحیح هزینه[/FONT] [FONT=&quot]های شرکت است[/FONT].

  [FONT=&quot]مالکان، مدیران وظیفه اجرای استراتژی[/FONT] [FONT=&quot]را به مدیران می سپرند، اما توجه اصلی آنها به دست آوردن سود کافی از[/FONT] [FONT=&quot]سرمایه گذاری شان است. ارزش افزوده اقتصادی، همان طور که در ادامه بحث[/FONT] [FONT=&quot]خواهد شد بیان می کند که آیا مدیران معیارهای برگ نمره را بدرستی موازنه[/FONT] [FONT=&quot]کرده اند؟ به گفته کاپلان ایجاد ارزش افزوده اقتصادی نتیجه ایده آل[/FONT] [FONT=&quot]استراتژی موفق است و عبارت است از تلاش برای انجام[/FONT].

  [FONT=&quot]ارزش افزوده اقتصادی[/FONT]

  [FONT=&quot]آیا[/FONT] [FONT=&quot]یک معیار مناسب از ارزیابی عملکرد شرکتها وجود دارد که سرمایه گذاران را[/FONT] [FONT=&quot]در شناسایی فرصتهای مطلوب سرمایه گذاری یاری کند و مدیران را به تصمیم[/FONT] [FONT=&quot]گیریهایی علاقه مند سازد که برای واحد تجاری ایجاد ارزش نماید؟[/FONT]

  [FONT=&quot]ارزش[/FONT] [FONT=&quot]افزوده اقتصادی معیاری است که جهت نظارت کلی، در زمینه خلق ارزش، در شرکت[/FONT] [FONT=&quot]به کار برده می شود. ارزش افزوده اقتصادی استراتژی نیست، راهی است که[/FONT] [FONT=&quot]نتایج را اندازه گیری می کند[/FONT].

  [FONT=&quot]با توجه به اینکه[/FONT] [FONT=&quot]معیار ارزش افزوده اقتصادی به توانایی بنگاه اقتصادی در خلق بازده مازاد[/FONT] [FONT=&quot]بر بازده مورد انتظار سرمایه گذاران براساس ریسک معین اشاره دارد می تواند[/FONT] [FONT=&quot]میزان اثربخشی عملیات شرکت را اندازه گیری کند. اگر نتیجه این اندازه گیری[/FONT] [FONT=&quot]مثبت باشد می توان چنین قضاوت کرد که مدیریت طی عملیات جاری، ارزش شرکت را[/FONT] [FONT=&quot]افزایش داده و چنانچه منفی باشد عملکرد مدیریت باعث کاهش ارزش واحد تجاری[/FONT] [FONT=&quot]شده است. این معیار که با هدف سازمان در زمینه افزایش ثروت سهامداران[/FONT] [FONT=&quot]همبستگی دارد توسط استوارت[/FONT] (Stern Stewart) [FONT=&quot]ارائه شده و برابر سودهای[/FONT] [FONT=&quot]عملیاتی منهای هزینه سرمایه هایی است که برای ایجاد آن به کار گرفته شده[/FONT] [FONT=&quot]است و در واقع به عنوان یکی از شاخصهای سوداوری درنظر گرفته می شود[/FONT].

  EVA= (r - c) × Capital

  EVA= (r × Capital) - (c × Capital)

  EVA= NOPAT - (c × Capital)

  = [FONT=&quot]نرخ بازده سرمایه[/FONT]r

  = [FONT=&quot]نرخ هزینه سرمایه[/FONT]c

  = [FONT=&quot]سرمایه[/FONT] Capital

  = [FONT=&quot]سود خالص عملیاتی پس از مالیات[/FONT] NOPAT

  = [FONT=&quot]ارزش افزوده اقتصادی[/FONT] EVA

  [FONT=&quot]برمبنای ارزش افزوده اقتصادی ایجاد ارزش در یک شرکت به دو عامل بستگی دارد[/FONT]:

  ·[FONT=&quot]شرکت از سرمایه به کار گرفته شده چه بازدهی کسب می کند؟[/FONT]

  ·[FONT=&quot]برای این سرمایه به کار گرفته شده چه هزینه ای می پردازد؟[/FONT]

  [FONT=&quot]بنابراین آنچه در این معیار اهمیت دارد این است که شرکت بتواند بازدهی بیش از هزینه سرمایه منابع مالی خود به دست آورد[/FONT].

  [FONT=&quot]ارزش[/FONT] [FONT=&quot]افزوده اقتصادی ارزش سهام را دقیقتر از سود هر سهم11 و بازده حقوق صاحبان[/FONT] [FONT=&quot]سهام12 به دست می آورد. اخیراً شرکتها قدم در راهی از مدیریت درامدها[/FONT] [FONT=&quot]گذاشته اند که آنها را به سوی مدیریت ارزش سوق می دهد. ارزش افزوده[/FONT] [FONT=&quot]اقتصادی با ارائه مدلهای کاربردی قابل اجرا به مدیران در این فرایند کمک[/FONT] [FONT=&quot]می کند[/FONT].

  [FONT=&quot]یکی از مزایای اصلی ارزش افزوده اقتصادی،[/FONT] [FONT=&quot]ارائه زبان واحدی در کل سازمان است. زمانی که ارزش افزوده اقتصادی کانون[/FONT] [FONT=&quot]توجه فرایند مدیریت قرار می گیرد عملکرد سازمان کارا خواهد شد چرا که ارزش[/FONT] [FONT=&quot]افزوده اقتصادی به ما مسئولیت پاسخگویی می دهد و می تواند تنها معیاری[/FONT] [FONT=&quot]باشد که موفقیت در آن خلاصه می شود[/FONT].

  [FONT=&quot]مجله فورچون[/FONT] (Fortune) [FONT=&quot]در اکتبر 1996 ارزش افزوده اقتصادی را به عنوان جذابترین ایده[/FONT] [FONT=&quot]مالی معرفی نمود و اشاره کرد که یک موسسه امریکایی پیش بینی کرده ارزش[/FONT] [FONT=&quot]افزوده اقتصادی جایگزین سود هر سهم خواهد شد. از جمله شرکت کوکاکولا با به[/FONT] [FONT=&quot]کارگیری این معیار توانست بازده سرمایه اش را حدود 200 درصد طی سالهای[/FONT] 1993-1987 [FONT=&quot]افزایش دهد. مدیر شرکت کوکاکولا معتقد است ارزش افزوده اقتصادی[/FONT] [FONT=&quot]او را وادار به پیدا کردن راههای زیرکانه برای ادامه فعالیت با سرمایه[/FONT] [FONT=&quot]کمتر می کند؛ به عبارت دیگر انگیزه یافتن راههای افزایش کارایی سرمایه را[/FONT] [FONT=&quot]ایجاد می کند و در نهایت موجب می شود که شرکت عملکرد برتر داشته باشد[/FONT]. [FONT=&quot]استوارت توصیه می کند که از ارزش افزوده اقتصادی به عنوان مبنایی برای[/FONT] [FONT=&quot]تخصیص سرمایه، ارزیابی عملکرد، تعیین پاداش و ایجاد ارتباط با خبرگان در[/FONT] [FONT=&quot]بازار سرمایه استفاده شود. به این ترتیب تصمیم گیریها موثرتر می شود،[/FONT] [FONT=&quot]ارتباطات افزایش می یابد و میزان پاداشها با افزایش در ارزش افزوده[/FONT] [FONT=&quot]اقتصادی بالاتر می رود[/FONT].

  [FONT=&quot]نتیجه گیری[/FONT]

  [FONT=&quot]هر[/FONT] [FONT=&quot]سه این چارچوب ها با تکنیکهای اندازه گیری جدیدی شروع می شوند. حجم بالای[/FONT] [FONT=&quot]اطلاعات لزوماً منجر به تصمیم موثر نمی شود. در واقع اضافه کردن یک معیار[/FONT] [FONT=&quot]جدید به معیارهای موجود مسائل را پیچیده تر خواهد کرد[/FONT].

  [FONT=&quot]یکی[/FONT] [FONT=&quot]از عوامل اساسی، برخورداری از تعادل بین سادگی و دقت است. همان طور که[/FONT] [FONT=&quot]ممکن است فهم یک مدل کاملاً پیچیده برای مدیران بسیار مشکل باشد یک مدل[/FONT] [FONT=&quot]بسیار ساده نیز منجر به تصمیمهای نادرست می شود[/FONT].

  [FONT=&quot]هزینه[/FONT] [FONT=&quot]یابی برمبنای فعالیت، ارزیابی متوازن و ارزش افزوده اقتصادی ابزارهای[/FONT] [FONT=&quot]مناسبی هستند که می توانند شرکت را در دستیابی به موفقیت در محیط تجاری،[/FONT] [FONT=&quot]رقابتی و فعال امروزی کمک کنند. هزینه یابی برمبنای فعالیت می تواند[/FONT] [FONT=&quot]مدیران را در فهم اثربخشی تصمیماتشان یاری رساند. ارزیابی متوازن دیدگاه[/FONT] [FONT=&quot]عملکردی را به منظور گنجاندن شاخصهای مالی و غیرمالی گسترده است. ارزش[/FONT] [FONT=&quot]افزوده اقتصادی ارتباط بین تصمیمها را نشان می دهد و بر معیارهای عملکرد[/FONT] [FONT=&quot]سیستم پاداش به منظور خلق ارزش تمرکز دارد. زمانی که مدیران چارچوبهای[/FONT] [FONT=&quot]تصمیم گیری، معیارهای عملکرد و پاداش داشته باشند که آنها را به داشتن[/FONT] [FONT=&quot]حالت مالکانه برانگیزاند، بهترین عملکرد را خواهند داشت. داشتن استراتژی[/FONT] [FONT=&quot]مناسب مهم است ولی داشتن مدیرانی که مجری استراتژی و نتایج حاصل از آن[/FONT] [FONT=&quot]باشند نیز به همان اندازه اهمیت دارد[/FONT].

  __________________
   
 3. پاسخ : مقاله های حسابداری به زبان انگلیسی با ترجمه فارسی -

  Audits of small business units (operational audits - Mvzv information in accounting)
  Introduction: Auditing standards as a function of business units are not addressed and have public credit. Environment, although small business units may be the auditor will face administrative problems Babrkhy. Drandaz·h different types of business units and led to differences in methods and how certain actions and not the standards used be. advices about the use of accounting standards in different business units do not need professional Rabravrdh. the purpose of the audit issues in this case means a situation in which the application was accepted auditing standards is not possible easily.
  Characteristics of small business units:


  A) ownership or operational control under several owners of capital and the domination of the few centralized manager is established:

  independent investment manager and the owner can control an environment that is causing it all under control and influence his trajectory in terms of ability to establish internal controls audit role is major.
  B) staff or management accounting knowledge is limited:

  Many investors tend to only focus on management practices by focusing on issues related to the sales and marketing growth is Vahdshan Vmmkn is to be ignored financial or internal controls according to major have not.
  C) Management believes that experts do not need to hire or not force it back it is responsible for:

  management control than it might not be sensitive to the accounting control systems business units or less apathetic and less attention is the importance of internal controls suppose Accounting Auditing possibly serious obstacles in the way business units are small.
  D) internal accounting controls put under foot by the management:

  owner investment manager can usually prescribed methods to disregard. Often performance management is not studied because many small business units to monitor labor management does not exist.
  E) failure of internal accounting controls:

  this failure may be limited to the separation of duties or access to administrative staff and office documents or methods of accounting and finance Hove unwritten is due. Zfy surround separation is limited to tasks that can completely avoid auditor from relying on internal controls in the absence of separation Byanjamdv if enough individual tasks in the wrong position and committing the violation and concealment must inevitably be auditor for the occurrence of large chance of error and violation is allowed. segregation limit can create an environment in which documents objective financial assets readily available administrative and clerical staff should be. For example, an employee who alone are responsible for record checks and cash payments if inconsistent Vthyh Czech bank can not record and also to prevent its discovery. disorders, internal controls Borne unwritten procedures can be also be recorded in the offices. unwritten procedures Registration Offices do not necessarily lead to insufficient evidence but Vtqlb risk of confusion increases.

  C) agency policy to disable or ineffective:

  many small business units of an active policy-making body (eg board) do not enjoy. And in many cases to monitor activities of an entity responsible for management policy is not simply a set of nominally People have been assigned names for small business units to deliver registered under the company are used.

  Issues from the application of accounting standards: A - General Standards:
  Three standards, known as the general standards of competence that the auditor dealing with is:
  According to one of these standards, "Auditor independence vote should in all stages of your audit to keep."
  Ritual behavior, as well as Article 101 Professional Accountants America official has stated "that an independent auditor or an institution that he is no partner or shareholder in a business unit financial statements unless the auditor to comment or her institution to business units shall be independent. " Preserve the independence of such firm and hard environment of small business units is not necessarily easy and auditors of such units are often a problem in three areas are:
  A - frequent social contacts, social and professional work between the auditor and the owner.
  B - issues concerning the accounting is done by the previous auditor.
  C - implicit decisions delegated to management auditor.
  Some critics believe that the frequent contacts with the owner of a professional social work can compromise to auditor objectivity. Independent auditors usually small businesses that employ staff responsible for their accounting operations are not mechanized or manual entry services provided are. examining its accounting auditor has done that could compromise his independence does. Therefore, the auditor examining financial statements based on offices and it logs all the evidence, or sometimes by his own must have been accepted auditing standards and to respect and also to conduct the necessary tests. In addition to services
  Entry management consulting services may also be provided by accounting audit business unit also makes relevant. Often management auditor in the field of non-labor relations, such as accounting, computer systems, marketing studies, consultants, experts, and may implicitly knows In these cases decisions to leave auditor. recommended that these cases deal with institutions that in addition to business unit accounting and management services also provide jobs into separate units to Robin.
  B) Auditing Standards Operation: 1. Planning and Supervision: Auditing for small business units should be relatively experienced staff to deal with low level of most use. There Ghyrmdvn accounting system and internal control weaknesses likely not recording the financial activities increases. Audit units to fewer personnel needs and levels of review and supervision so it is less.
  2. Evaluation of internal accounting controls: The internal control system of administrative controls and accounting controls in the covers. Administrative controls, project organization and methods and documentation to be included with permit trading are the management. Controls accounting organization and methods, including design documents and the protection of assets and reliability of financial records is concerned. Many small business units from one of the most important aspects of the separation of duties internal control system and lack of separation of duties deprived indicate inappropriate internal control system accounting. internal controls to compensate for disorders auditor may rely on the controls to the owner of investment manager. but no guidance on accounting standards Hht shall evaluate and study controls were provided.
  3. Audit evidence: for investigation accepted auditing standards, auditors should be enough evidence for the items contained in the financial statements provide the employer. Reliability information provided in the context of a proper internal control system over the reliability of information based on a control system inappropriate to provide internal information comes directly is to get more convincing information that indirectly obtained. Considering the necessity of access to evidence and reliable enough to maintain accurate accounting records for a small business unit has is important. unwritten system registration offices likely not registered or recorded incorrectly financial activities increases. Under such circumstances, auditors can manage certificates as a condition to accept the certificate of approval shall be consistent with other evidence.
  C) reporting standards: Recognition and observance of uniform application of accounting principles accepted in the small business units may be due to the existence of unofficial documents and unwritten system of accounting controls is more difficult. Inadequate accounting system, the auditor in the diagnosis suffice to disclose information to the difficulties faced. financial reporting lack of knowledge among managers and employees of small business units evaluate the adequacy of information disclosed by the complex makes. Auditor small business units that internal controls are inadequate may, despite any explicit distortions in financial statements is not only so that the system inadequate internal controls over the possibility of distortion adds nice to refrain from comment. In some cases, lack of evidence that Mu'ayyad items of financial statements is determined by the management of business units and is presented can cause doubt in the auditor opinions to be accepted. Most problems related to auditing procedures unwritten accounting, inadequate internal controls and acceptance certificates in the field of management issues related to evidence in auditing and reporting issues not related.

  Issues of accounting standards using statements: Auditors in the use of some statements on auditing standards to deal with the difficulties facing small business units are:
  1) standard transactions related entities:
  Standard auditor shall identify the transactions to ensure that persons dependent on content, style and method of accounting disclosure in financial statements is required. Identify persons dependent on small business units may be due to non-credit accounting system, weak internal controls or lack of board minutes simply is not possible. recognize when people are dependent primarily on the auditor should inquire of management to rely on, is difficult. In these cases the auditor is at increased risk.
  2) Question rights lawyer employer:
  The standard auditor to obtain evidence about the existence of the necessary "condition, situation or set of factors that indicate the possible existence of ambiguity to the loss of a business unit in the result of legal proceedings, claims and opinions are issued by the courts" is required. Many of small business units permanently services lawyers do not use standard shall provide guidance about such cases does not. Of course, auditors can even receive a letter from a lawyer without legal business units to provide nice comment or a written confirmation from business units to obtain the services that the lawyer's legal affairs unit Mlyt business that may in the current period or future periods to be about the legal proceedings is not used.
  3) Approval management:
  According to this standard should be independent auditor about the items contained in the financial statements of the management of business units to obtain written confirmation. Common examples of certificates requested include the following:
  Management is responsible for providing financial statements desirability.
  Management, financial documents is available.
  Management of any violations (current abuse) is not involved.
  None of the laws and regulations that they should be considered for disclosure has been violated. "
  Small business units that do not have much information on accounting matters, are generally thought to hire independent auditors to perform certain accounting services and approved the financial statements are done. Owned investment manager often does not understand that although financial statements may be prepared by the auditor responsibility It also is responsible for management of business units. Therefore, auditors can justify and explain technical terms to inform management.
  4) significant weaknesses in internal accounting controls: This standard requires the auditor significant weaknesses in internal accounting controls to senior management or the board audit committee to report. Sindhi is substantially above the standard for defensive cover preparation and auditor adjustment has been evidence to report weaknesses that prevent Mdtryt be able to manage the auditor's negligence and indifference to. Of course the standard mentioned in connection with the audits of small business units should be revised or extended to be a way that guidelines for auditors units shall also be included.
  5) review analytical methods:
  Auditing standard analytical review procedures to guide auditors in analytical review procedures used during the tests contained in the information content of financial statements through study and compare the relationships between the information has been provided. Analytical review procedures to compare information contained in the current financial statements with information forms previous financial period, the results predicted, and relevant information about the industry, Financial relations of the expected and study the relationships between financial and non financial information on the covers. the use of analytical review procedures in auditing small business units, two schools Intellectual Mtan auditors are contradictory. One school believes that the audit units in which the separation of duties and inadequate internal accounting controls, review analytical methods used are weak in comparison with results of tests low content gives credit; while other schools seem value of analytical review procedures in an environment that limits separation of duties is inappropriate in its risk can use them to compensate.  ===============================================================================​
   
 4. پاسخ : مقاله های حسابداری به زبان انگلیسی با ترجمه فارسی -

  [FONT=&quot]حسابرسی واحدهای تجاری کوچک ( حسابرسی عملیاتی[/FONT]- [FONT=&quot]موضو عات حسابداری)[/FONT]
  [FONT=&quot]مقدمه:[/FONT]

  [FONT=&quot]استانداردهای حسابرسی[/FONT][FONT=&quot] تابعی از اندازه واحد تجاری مورد رسیدگی نیستند و از اعتبار عمومی برخوردارند.اگرچه محیط واحدهای تجاری کوچک ممکن است حسابرس را بابرخی مشکلات اجرایی [/FONT][FONT=&quot]روبرو سازد.تفاوت دراندازه[/FONT][FONT=&quot] و نوع واحد تجاری موجب تفاوتهایی در روشها و نحوه عملهای خاص و نه استانداردهای بکار رفته می شود.رهنمودهای موجود درباره کاربرد استانداردهای [/FONT][FONT=&quot]حسابرسی در واحدهای تجاری مختلف[/FONT][FONT=&quot] نیازهای حرفه ای رابراورده نمی کند.منظور از مشکلات حسابرسی در این مورد به معنی شرایطی است که در آن کاربرد استانداردهای پذیرفته شده حسابرسی به سهولت امکان پذیر نیست.[/FONT]

  [FONT=&quot]ویژگیهای واحدهای تجاری کوچک:[/FONT]

  [FONT=&quot]الف)مالکیت یا کنترل عملیاتی دردست چند نفر معدود متمرکز و سلطه صاحب سرمایه مدیر برقرار [/FONT][FONT=&quot]است :[/FONT]

  [FONT=&quot]استقلال و توان کنترل صاحب سرمایه مدیر ایجاد کننده محیطی است که در آن همه چیز تحت کنترل و نفوذ اوست وتوان در برقراری کنترلهای داخلی از لحاظ قابلیت حسابرسی نقشی عمده دارد.[/FONT]

  [FONT=&quot]ب)دانش حسابداری کارکنان[/FONT][FONT=&quot] یا مدیریت محدود است:[/FONT]

  [FONT=&quot]گرایش بسیاری از سرمایه داران جز معطوف به اعمال مدیریت از طریق تمرکز بر امور مربوط به فروش و بازاریابی ورشد واحدشان است وممکن است نسبت به امور مالی بی توجه باشند و یا از توجه به کنترلهای داخلی عمده برخوردار نباشند.[/FONT]

  [FONT=&quot]پ) مدیریت بر این باور است که به استخدام افراد خبره نیاز ندارد یا از عهده آن برنمی آید:[/FONT]

  [FONT=&quot]مدیریتی که نسبت به امر کنترل حساس نیست ممکن است نسبت به سیستم کنترل حسابداری واحد تجاری بی تفاوت یا کم توجه باشد و کم اهمیت انگاشتن کنترلهای داخلی حسابداری احتمالا موانعی جدی در راه حسابرسی واحد تجاری کوچک می باشد.[/FONT]

  [FONT=&quot]ت) زیر پا گذاردن کنترلهای داخلی حسابداری توسط مدیریت:[/FONT]

  [FONT=&quot]صاحب سرمایه مدیر معمولا می تواند روشهای تجویز شده را زیر پا گذارد.غالبا عملکرد مدیریت مورد بررسی قرار نمی گیرد زیرا در بسیاری واحدهای تجاری کوچک نظارتی بر کار مدیریت وجود ندارد.[/FONT]

  [FONT=&quot]ث)نارسایی های کنترلهای داخلی حسابداری:[/FONT]

  [FONT=&quot]این نارسایی ها ممکن است از تفکیک محدود وظایف یا دسترسی [/FONT][FONT=&quot]آسان کارکنان اداری و دفتری به مدارک حسابداری و دارایی هاو یا روشهای غیر مدون ناشی شود.تفکیک محدود وظایف ضعفی فراگیر است که می تواند به اجتناب کامل حسابرس از اتکا به کنترلهای داخلی بیانجامدو چنانچه در نتیجه عدم تفکیک کافی وظایف فردی در موقعیت ارتکاب اشتباه و تخلف و اختفای آن قرار گیرد حسابرس ناگزیر باید احتمال زیادی برای وقوع اشتباه و تخلف قایل شود.تفکیک محدود می تواند محیطی را ایجاد کند که در آن مدارک مالی و داراییهای عینی به آسانی در دسترس کارکنان اداری و دفتری قرار گیرد.مثلا کارمندی که به تنهایی مسئول تنظیم چکها و ثبت پرداختهای نقدی وتهیه صورت مغایرت بانکی است می تواند چکی را ثبت نکند و از کشف آن نیز جلوگیری کند.نارساییهای کنترلهای داخلی می تواند زاییده غیر مدون[/FONT][FONT=&quot] بودن روشهای ثبت در دفاتر نیز باشد.روشهای غیر مدون ثبت دفاتر لزوما به مدارک ناکافی منجر نمی شود اما احتمال اشتباه وتقلب را افزایش می دهد.[/FONT]

  [FONT=&quot]ج) نهاد سیاستگذاری غیر فعال یا غیر موثر:[/FONT]

  [FONT=&quot]بسیاری از واحدهای تجاری کوچک از یک نهاد سیاستگذاری فعال (مانند هیات مدیره)برخوردار نیستند.و در بسیاری موارد نظارت بر فعالیتهای مدیریت بر عهده یک نهاد سیاستگذار نیست بلکه صرفا بطور صوری به مجموعه ای از افراد واگذار شده که از نامشان برای به ثبت رسانیدن واحد تجاری کوچک تحت عنوان شرکت استفاده می شود.[/FONT]

  [FONT=&quot]مسایل ناشی از بکارگیری استانداردهای حسابرسی:[/FONT]

  [FONT=&quot]الف-استانداردهای عمومی:[/FONT]

  [FONT=&quot]سه استاندارد معروف به استانداردهای عمومی که با صلاحیت حسابرس سر و کار دارد:[/FONT]

  [FONT=&quot]بر طبق یکی از این استانداردها"حسابرس باید استقلال رای خود را در کلیه مراحل حسابرسی حفظ کند."[/FONT]

  [FONT=&quot]همچنین ماده 101 آیین رفتار حرفه ای انجمن حسابداران رسمی امریکا بیان می دارد"که یک حسابرس مستقل یا موسسه ای که وی [/FONT][FONT=&quot]شریک یا سهامدار آن است نباید در مورد صورتهای مالی یک واحد تجاری اظهار نظر کند مگر آنکه حسابرس یا موسسه وی نسبت به واحد تجاری مزبور مستقل باشد." حفظ چنین استقلال سفت و سختی درمحیط واحدهای تجاری کوچک لزوما[/FONT][FONT=&quot] کار آسانی نیست و حسابرسان اینگونه واحدها غالبا در سه زمینه دچار مشکل می شوند:[/FONT]

  [FONT=&quot]الف- تماس های مکرر اجتماعی و اجتماعی و حرفه ای بین حسابرس و صاحب کار.[/FONT]

  [FONT=&quot]ب- رسیدگی به امور حسابداری که قبلا توسط حسابرس انجام شده است .[/FONT]

  [FONT=&quot]ج- تفویض تلویحی اخذ تصمیمات مدیریت به حسابرس.[/FONT]

  [FONT=&quot]برخی منتقدان معتقدند که تماسهای مکرر حرفه ای و اجتماعی با صاحب کار می تواند بیطرفی حسابرس را خدشه دار کند.حسابرسان مستقل معمولا به واحد های تجاری کوچکی که از عهده استخدام کارکنان لازم برای انجام عملیات حسابداری خود بر نمی آیند خدمات دفترداری ماشینی یا دستی ارایه می کنند.رسیدگی به عملیات حسابداری که حسابرس خود انجام داده است می تواند استقلال وی را خدشه دار کند. لذا حسابرس در رسیدگی به صورتهای مالی [/FONT][FONT=&quot]مبتنی بر دفاتر و مدارکی که ثبتهای آن تماما یا بعضا توسط خود او انجام شده است باید استانداردهای پذیرفته شده حسابرسی را رعایت کند و آزمونهای لازم را نیز انجام دهد.علاوه بر خدمات[/FONT]
  [FONT=&quot]دفترداری خدمات مشاوره مدیریت نیز ممکن است توسط حسابرسی ارایه شود که حسابرسی واحد تجاری مربوطه را نیز انجام می دهد.مدیریت اغلب حسابرس را در زمینه های غیر حسابداری مانند روابط کارگری،سیستم های کامپیوتری،مطالعات بازاریابی،مشاوری متبحر می داند و ممکن است تلویحا اتخاذ تصمیمات در اینگونه موارد را به حسابرس واگذارد.که در اینگونه موارد توصیه شده موسساتی[/FONT][FONT=&quot] که علاوه بر رسیدگی به واحد تجاری خدمات حسابداری و مدیریت نیز ارایه می دهند کارها رابین واحدهای مجزا تقسیم کنند.[/FONT]

  [FONT=&quot]ب)استانداردهای اجرای عملیات حسابرسی:[/FONT]

  [FONT=&quot]1.برنامه ریزی و نظارت:[/FONT]

  [FONT=&quot]برای حسابرسی واحدهای تجاری کوچک باید از کارمندان نسبتا باتجربه برای کم ترین سطح رسیدگی استفاده کرد.وجود سیستم غیرمدون حسابداری و ضعفهای سیستم کنترل داخلی احتمال عدم ثبت فعالیتهای مالی را افزایش می دهد.حسابرسی این واحدها به پرسنل کمتری نیاز دارد و از این رو سطوح بررسی و سرپرستی آن هم کمتر است.[/FONT]

  [FONT=&quot]2.ارزیابی کنترلهای داخلی حسابداری:[/FONT]

  [FONT=&quot]سیستم کنترل داخلی هم کنترلهای اداری و هم کنترلهای حسابداری را در بر می گیرد.کنترلهای اداری،طرح سازمان و روشها واسنادی را شامل می شود که در ارتباط با صدور اجازه انجام معاملات از [/FONT][FONT=&quot]سوی مدیریت قرار دارند.کنترلهای حسابداری شامل طرح سازمان و روشها و اسنادی است که به حفاظت داراییها و قابلیت اتکای مدارک مالی مربوط می شود.بسیاری از واحدهای تجاری کوچک از یکی از مهمترین جنبه های سیستم کنترل داخلی یعنی تفکیک وظایف محرومند و عدم تفکیک وظایف بیانگر نامناسب بودن سیستم کنترل داخلی حسابداری است.برای جبران نارساییهای کنترلهای داخلی حسابرس ممکن است بر کنترلهای صاحب سرمایه مدیر اتکا کند.اما در استانداردهای حسابرسی[/FONT][FONT=&quot] هیچ گونه رهنمودی حهت ارزیابی و مطالعه کنترلهای مزبور ارایه نشده است.[/FONT]

  [FONT=&quot]3[/FONT].[FONT=&quot] شواهد حسابرسی:[/FONT]

  [FONT=&quot]برای انجام رسیدگی طبق استانداردهای پذیرفته شده حسابرسی،حسابرس باید شواهد کافی برای اقلام مندرج در صورتهای مالی صاحبکار فراهم آورد.قابلیت اتکای اطلاعات تهیه شده در چارچوب یک سیستم کنترل داخلی مناسب بیش از قابلیت اتکای اطلاعاتی است که بر مبنای یک سیستم کنترل داخلی نامناسب فراهم می آید و اطلاعاتی که مستقیما کسب می شود قانع کننده تر از اطلاعاتی است که به طور غیر مستقیم به دست می آید.نظر به ضرورت دسترسی به شواهد و مدارک کافی و قابل اطمینان نگاهداری مدارک دقیق حسابداری برای یک واحد تجاری کوچک دارای اهمیت بسیار است.سیستم غیر مدون ثبت دفاتر احتمال ثبت نشدن یا ثبت نادرست فعالیتهای مالی را افزایش می دهد.در چنین شرایطی حسابرس می تواند تاییدیه های مدیریت را به عنوان یک مدرک بپذیرد به شرط آنکه تاییدیه های مزبور با سایر شواهد موجود سازگار باشد.[/FONT]

  [FONT=&quot]ج)استانداردهای گزارشگری:[/FONT]

  [FONT=&quot]تشخیص رعایت و یکنواختی کاربرد اصول پذیرفته شده حسابداری در واحدهای تجاری کوچک ممکن است به واسطه وجود مدارک غیر رسمی و سیستم غیر مدون کنترلهای حسابداری دشوارتر باشد.سیستم نامناسب حسابداری نیز حسابرس را در تشخیص کافی بودن افشای اطلاعات مربوط با دشواری هایی روبرو می کند.کمبود دانش گزارشگری مالی در میان [/FONT][FONT=&quot]مدیران و کارکنان واحدهای تجاری کوچک ارزیابی کفایت اطلاعات افشا شده را پیچیده تر می کند.حسابرس واحد تجاری کوچک که کنترلهای داخلی نامناسب دارد ممکن است با وجود آنکه هیچگونه تحریف صریحی در صورتهای مالی نیافته است صرفا از آنرو که سیستم کنترل داخلی نامناسب بر امکان تحریف می افزاید از اظهار نظر مقبول خودداری کند.در برخی موارد نبود شواهد و مدارکی[/FONT][FONT=&quot] که مؤید اقلامی از صورتهای مالی باشد که توسط مدیریت واحد تجاری تعیین و ارایه شده است می تواند سبب تردید حسابرس در اظهار نظر مقبول شود.بیشتر مشکلات حسابرسی مربوط به روشهای غیر مدون حسابداری،کنترلهای داخلی نامناسب و پذیرش تاییدیه های مدیریت در حوزه مسایل مربوط به شواهد و مدارک حسابرسی قرار داشته و به مسایل گزارشگری ارتباطی ندارد.[/FONT]

  [FONT=&quot]مسایل ناشی از بکارگیری بیانیه های استانداردهای حسابرسی:[/FONT]

  [FONT=&quot]حسابرسان در کاربرد برخی بیانیه های استانداردهای حسابرسی در رسیدگی به واحدهای تجاری کوچک با دشواریهایی مواجه می شوند:[/FONT]

  [FONT=&quot]1)[/FONT][FONT=&quot] استاندارد مبادلات اشخاص وابسته:[/FONT]

  [FONT=&quot]استاندارد مزبور حسابرس را به تشخیص مبادلات اشخاص وابسته و کسب اطمینان در مورد محتوا،شیوه حسابداری و نحوه افشای آنها در صورتهای مالی ملزم می کند.تشخیص اشخاص وابسته در واحدهای تجاری کوچک ممکن است به دلیل وجود سیستم غیر مدون حسابداری،کنترلهای داخلی ضعیف یا فقدان صورتجلسات هیات مدیره به آسانی امکانپذیر نباشد.تشخیص اشخاص وجود وابسته در زمانی که حسابرس باید عمدتا بر پرس و جو از مدیریت اتکا کند،دشوار است.در اینگونه موارد حسابرس در معرض خطر بیشتری قرار می گیرد.[/FONT]

  [FONT=&quot]2)[/FONT][FONT=&quot] پرسش از وکیل حقوقی صاحبکار:[/FONT]

  [FONT=&quot]این استاندارد حسابرس را به کسب شواهد و مدارک لازم درباره وجود"شرایط،وضعیت یا مجموعه ای از عوامل که حاکی از وجود ابهام نسبت به زیان احتمالی یک واحد تجاری در نتیجه دعاوی حقوقی،ادعاها و آرای صادره دادگاهها باشد"ملزم می کند.بسیاری از واحدهای تجاری کوچک به طور دایمی از خدمات وکلای حقوقی استفاده نمی کنند و استاندارد مزبور درباره اینگونه موارد رهنمودی ارایه نمی کند.[/FONT][FONT=&quot]البته حسابرس می تواند حتی بدون دریافت نامه ای از وکیل حقوقی واحد تجاری اظهار نظر مقبول ارایه دهد و یا تاییدیه ای کتبی از واحد تجاری اخذ کند مبنی بر[/FONT][FONT=&quot] اینکه از خدمات وکیل حقوقی برای امور مربوط به عملیت تجاری واحد که ممکن است در دوره جاری یا در دوره های آتی مورد دعاوی حقوقی قرار گیرد استفاده نشده است.[/FONT]

  [FONT=&quot]3)[/FONT][FONT=&quot] تاییدیه مدیریت:[/FONT]

  [FONT=&quot]طبق این استاندارد حسابرس مستقل باید درباره اقلام مندرج در صورتهای مالی از مدیریت واحد تجاری تاییدیه های کتبی اخذ کند.نمونه های متداول تاییدیه های مورد درخواست شامل موارد زیر است:[/FONT]

  [FONT=&quot]مدیریت،مسئول ارایه مطلوبیت صورتهای مالی است.[/FONT]

  [FONT=&quot]مدیریت،تمامی مدارک مالی در دسترس قرار داده است.[/FONT]

  [FONT=&quot]مدیریت،در هیچ تخلفی(سوء جریان)دخالت نداشته است.[/FONT]

  [FONT=&quot]هیچیک از قوانین و مقرراتی که آثار آنها باید جهت افشا مورد توجه قرار گیرد نقض نشده است."[/FONT]

  [FONT=&quot]واحدهای تجاری کوچکی که چندان اطلاعاتی از امور حسابداری ندارند،معمولا تصور می کنند استخدام حسابرسان مستقل به منظور انجام برخی خدمات حسابداری و تایید صورتهای مالی صورت می گیرد.صاحب سرمایه مدیر غالبا درک نمی کند که اگرچه صورتهای مالی ممکن است توسط حسابرس تهیه شود مسئولیت آن همچنان بر عهده مدیریت واحد تجاری است.لذا حسابرس می تواند با توضیح اصطلاحات فنی و توجیه کردن مدیریت را آگاه نماید.[/FONT]

  [FONT=&quot]4)[/FONT][FONT=&quot] نقاط ضعف با اهمیت در کنترلهای داخلی حسابداری:این استاندارد حسابرس را ملزم می سازد که ضعفهای با اهمیت در کنترلهای داخلی حسابداری را به مدیریت ارشد یا کمیته حسابرسی هیات مدیره گزارش [/FONT][FONT=&quot]کند.استاندارد مذکور اساسا سندی است تدافعی که برای پوشش[/FONT][FONT=&quot] حسابرس تهیه و تنظیم شده است،شواهد حاکی از گزارش ضعفها به مدطریت مانع از آن می شود که مدیریت بتواند حسابرس را به غفلت و سهل انگاری متهم سازد.البته استاندارد مزبور در ارتباط با حسابرسی واحدهای تجاری کوچک باید مورد تجدید نظر قرار گیرد یا بگونه ای بسط یابد که رهنمودهای لازم برای حسابرسان واحدهای مزبور را نیز شامل شود.[/FONT]

  [FONT=&quot]5)[/FONT][FONT=&quot] روشهای بررسی تحلیلی:[/FONT]

  [FONT=&quot]استاندارد حسابرسی روشهای بررسی تحلیلی به منظور راهنمایی حسابرس در هنگام کاربرد روشهای بررسی تحلیلی یعنی آزمونهای محتوای اطلاعات مندرج در صورتهای مالی از طریق مطالعه و مقایسه [/FONT][FONT=&quot]روابط بین اطلاعات مزبور ارایه شده است.روشهای بررسی تحلیلی،مقایسه اطلاعات مندرج در صورتهای مالی جاری با اطلاعات صورتهای مالی دوره های پیشین،نتایج پیش بینی شده و اطلاعات موجود درباره صنعت مربوطه،مطالعه روابط مالی مورد انتظار و مطالعه روابط بین اطلاعات مالی و غیر مالی[/FONT][FONT=&quot] را در بر می گیرد.در مورد استفاده از روشهای بررسی تحلیلی در حسابرسی واحدهای تجاری کوچک دو مکتب فکری متضاد در مطان حسابرسان وجود دارد.یک مکتب عقیده دارد که در حسابرسی واحدهایی که در آنها تفکیک وظایف نامناسب و کنترلهای داخلی حسابداری ضعیف است کاربرد روشهای بررسی تحلیلی در مقایسه با آزمونهای محتوا نتایج کم اعتباری[/FONT][FONT=&quot] بدست می دهد؛در حالیکه به نظر مکتب دیگر ارزش روشهای بررسی[/FONT][FONT=&quot] تحلیلی در محیطی که تفکیک محدود وظایف در آن نامناسب است می تواند خطر استفاده از آنها را جبران کند. [/FONT]

  __________________
  =====================================================================
   
 5. پاسخ : مقاله های حسابداری به زبان انگلیسی با ترجمه فارسی -

  Accounting

  Objective: Accounting system in which the process of collection, classification, recording, summarizing information and preparing reports and financial statements, accounting forms and specific models is performed. To beneficial owners and managers within the organization such as banks or Brvnsazmany, General Assembly intended or tax authorities can use this information. Therefore, no educated person, more so bookkeeper accountant. Because of reports of this group of people is not standard and not enough processing and account balance is greater. For example, an accountant can easily experiment between short-term assets and long-term difference is allowed or not know how foreign exchange transactions in record offices.
  Accounting as an information processing system, the raw data received financial, brings them in order.
  Final product accounting system reports and financial statements is based on individual decision-making stakeholders (managers, investors, government and ...) is placed.


  Nature: A professional accountant, a financial manager in the future could be the organization or company could give management an idea of company resources Mvjvdsh in what ways to invest for optimum use of it or if the company needed a new financial resources based on financial director their academic knowledge can tell how will be financed. And the total of these activities outside the ability of an experimental accountant.


  "Accounting is an information system that Frahmkrdn information helps investors, creditors, managers and government better able than economic issues, to decide. For example, if a person wants to invest in a company, has an interest in that company and its financial position or results of operations in the years before the company knows. Issues that face financial reports are prepared by accountants.
  "Accounting for response to human needs is developed. Therefore, over time, and parallel to the expansion of economic activities and increasing its complexity, objectives and accounting methods to meet the information needs have been developed. Because individuals, companies and governments decide on the proper distribution of financial resources need to have reliable information to help accounting information can be obtained. On the other hand do one of the investment materials essential in the process of economic development and the supply of capital from investors as well, as much as possible are trying to serve the financial resources to hand to propel the lowest risk and have the highest yield. Following the investment risk will be estimated. Meanwhile, one of the fundamentals of the companies to calculate market risk, the use of information generated by the system is Hsabday.
  Accounting field, including fields that all three experimental groups of volunteers and technical mathematics, experimental sciences and humanities students accepted.

  Future job, the labor market, income: It seems that graduates graduate programs in this field, more maturity and readiness to participate in the labor market are.
  Results of the Research University, "Columbia" upon was that of the 70's after all successful companies, companies that have their principal financial education has had. Because of these decades later, has an important role information and the most important information, financial information that the effect of making many firms are heads.
  "Accountant job opportunities in a very broad and the lowest level to highest level in the covers. And yet in various universities, including governmental, non-profit and free, many students are taught in the accounting field, but the number of unemployed graduates in this field is less than the higher strings. As a small institution from the country's largest plants for at least the accountant preparing tax returns are required.
  Also, knowledge of accounting in the financial sector has wide application. Accounts to help because accounting is possible to determine the basis for calculating the amount of profit tax, both state and private companies are.
  Graduates in this field after graduation can be assigned different levels and branches of financial affairs are such that it is described:
  A) Accounting

  Graduates can in all businesses and institutions, whether public or private as an accountant working in the following branches are:
  Financial Accounting: in all commercial and non-profit companies and institutions.
  Accounting Technology: In all industrial and manufacturing companies.
  Governmental accounting: in all organizations and agencies operating as an accountant or accountant.
  Tax accounting: finance offices.
  Accounting insurance: insurance institutions.
  Accounting Bank: Branch and supervising banks.
  Accountants after a while employment in the financial management accounting can be commercial units, to role playing.

  B) audit Accounting graduate capable of accounting in the branches of a professional audit are employed. Professional employees of a classification audit in general are divided into two main groups:
  Internal auditors: this group of auditors, department employees are addressed, and the interface between the board and the company and its maturity as reported weekly, monthly or annually to the CEO and board offer. The group of auditors operating entity within the handle.
  Independent auditors: The group of auditors, who are working in auditing institutions are based on contracts between companies or organizations with these institutions, accounting operations and financial entity based on the principles and accounting standards examined and give its report General Assembly of shareholders offer. Liaison between the independent auditors and company owners are the company board.
  Currently in Iran, the accounting organization as a government agency, the largest institution in addition to its accounting and auditing other public and private institutions are working.

  Capabilities required and recommended: Having a degree in accounting from sham mathematics is important. For this reason, students in the field of mathematics are more successful in this field. Of course this does not mean that human science students to study in the field of accounting, but not try to be good mathematical knowledge and have the minimum average.
  Also, an accountant must report their work could well provide. Therefore, the dominant Persian literature and writing is good. This feature, especially in this field means higher levels of accounting and financial management is important.
  Test three experimental groups as the most important lesson math lesson in this field has four coefficients.

  Accounting students must be honest and confidante in the future because all the documents of an organization holds and if a person with a confidante and general ethical Ltmat not much to that company and ultimately brings into the community. This issue is of great importance, especially in the audit because the auditor that if a duty to investigate reports of a financial organization to confirm accuracy and it is responsible, honesty and courage not to do so is to express problems, administrative and financial Nabsamanyhay could trigger a society calls.
  Finally, an Accountant to succeed in this world full of competition and change must be innovative, creative, be patient and disciplined.
  Interest and financial analysis, the accounting student success is.
  Status of the study in the sections above:

  Ph.D. possibility to continue studying there.
  Consider a graduate working in this field:
  Students in this field must endure hours of work behind a desk and chair and dealing with numbers and figures have to be. Must also be accurate to conclude regular numbers not suffer. "
  Status of the country needs in this field now:
  Accountants and effective training company in acquisition of accurate and reliable financial information, analysis and information for sustainable development in the country such as Iran is of great importance. Because there accurate information, raise confidence, timely and relevant economic activities, is not only necessary but vital. In addition, financial information derived from economic activities that are reported by the accounting systems can be predicted from distractions, loss of economic resources and disrupt economic development programs to prevent.
  About Dr. Saghafi also says: "Because this string class and the teacher only needs Unfortunately, in recent years, many cities that even a remote expert accountant no strings using accounting professors, and runs Kmtjrbh university graduates Hsabdarany inefficient results above are unable to attract the labor market are. Of course, what was said to apply to graduates of this field is not strong because every investor and every credit institution or credit for investment needs to accountants. "
  Complementary points:
  A few years ago when Mr. D. President of Iran took over the plants with Akhmhay in the figures and faces sullen workers rights that was 6 months and had not much hope of a new president did not. But a new president who was a graduate with strong management accounting and their right not only the desired factory saved from bankruptcy, but now the factory is one of the best plants of its products are exported and is now working method President mentioned as a new method is taught in universities.
  Read what the real person's story is one of the country's factories
  =================================================

   
 6. پاسخ : مقاله های حسابداری به زبان انگلیسی با ترجمه فارسی -

  [FONT=&quot]حسابداری[/FONT]

  [FONT=&quot]هدف : [/FONT]

  [FONT=&quot]حسابداري يك سيستم است كه در آن فرآيند جمع‌آوري، طبقه‌بندي ، ثبت، خلاصه كردن اطلاعات و تهيه گزارشهاي مالي و صورتهاي حسابداري در شكل‌ها و مدلهاي خاص انجام مي‌گيرد. تا افراد ذي‌نفع درون سازماني مثل مديران سازمان و يا برون‌سازماني مثل بانك‌ها، مجمع عمومي سازمان مورد نظر و يا مقامات مالياتي بتوانند از اين اطلاعات استفاده كنند. به همين دليل فردي كه تحصيلات دانشگاهي ندارد، بيشتر دفتردار است تا حسابدار. چرا كه گزارشهاي اين دسته از افراد مطابق استاندارد نيست و پردازش كافي نمي‌شود و بيشتر تراز حسابها مي‌باشد. براي مثال يك حسابدار تجربي نمي‌تواند براحتي بين دارايي كوتاه مدت و بلند مدت تفاوت قائل شود و يا نمي‌داند كه چگونه بايد معاملات ارزي را در دفاتر ثبت كرد. [/FONT]

  [FONT=&quot]حسابداري به عنوان يك نظام پردازش اطلاعات، داده‌هاي خام مالي را دريافت نموده، آنها را به نظم در مي‌آورد. [/FONT]

  [FONT=&quot]محصول نهايي نظام حسابداري گزارش‌ها و صورت‌هاي مالي است كه مبناي تصميم‌گيري اشخاص ذي‌نفع (مديران ، سرمايه‌گذاران ، دولت و ...) قرار مي‌گيرد. [/FONT]

  [FONT=&quot]ماهيت : [/FONT]

  [FONT=&quot]يك حسابدار متخصص، در آينده مي‌تواند مدير مالي يك سازمان يا شركت گردد يعني مي‌تواند به مديريت يك شركت ايده بدهد كه منابع موجودش را در چه راههايي سرمايه‌گذاري نمايد تا استفاده بهينه كند و يا اگر شركت به منابع مالي جديد نياز داشت يك مدير مالي بر اساس دانش آكادميك خود مي‌تواند بگويد كه از چه طريقي بايد تامين مالي كرد. و مجموع اين فعاليت‌ها خارج از توانايي يك حسابدار تجربي است.[/FONT]

  [FONT=&quot]«حسابداري يك سيستم اطلاعاتي است كه با فراهم‌كردن اطلاعات لازم كمك مي‌كند تا سرمايه‌گذارها، اعتبار دهندگان، مديران و دولت نسبت به مسائل اقتصادي بهتر بتوانند، تصميم‌ بگيرند. براي مثال اگر شخصي بخواهد در يك شركتي سرمايه‌گذاري كند، تمايل دارد كه وضعيت مالي آن شركت و يا نتايج عمليات آن شركت را در طي سالهاي قبل بداند. موضوعاتي كه به صورت گزارشهاي مالي توسط حسابداران تهيه مي‌شود. [/FONT]

  [FONT=&quot]«حسابداري به منظور جوابگويي به نيازهاي انسان به وجود آمده است. به همين دليل با گذشت زمان و به موازات گسترش فعاليت‌هاي اقتصادي و افزايش پيچيدگي آن ،‌ هدفها و روشهاي حسابداري براي جوابگويي به نيازهاي اطلاعاتي، توسعه يافته است. چرا كه اشخاص، شركت‌ها و دولت براي تصميم‌گيري در مورد توزيع مناسب منابع مالي نياز به اطلاعاتي قابل اتكا دارند كه اين اطلاعات را به ياري حسابداري مي‌توان به دست آورد. از سوي ديگر انجام سرمايه‌گذاري يكي از مواد ضروري و اساسي در فرآيند رشد و توسعه اقتصادي كشور است و سرمايه‌گذاران نيز از بعد عرضه سرمايه، تا حد امكان سعي دارند منابع مالي خودرا به سويي سوق دهند كه كمترين ريسك و بيشترين بازده را داشته باشد. يعني به دنبال برآورد ريسك سرمايه‌گذاري‌ها خواهند بود. اين در حالي است كه يكي از مباني اساسي براي محاسبه ريسك بازار شركت‌ها ، استفاده از اطلاعات توليد شده توسط سيستم حسابداي است. [/FONT]

  [FONT=&quot]رشته حسابداري از جمله رشته‌هايي است كه از داوطلبان هر سه گروه آزمايشي رياضي و فني ، علوم تجربي و علوم انساني دانشجو مي‌پذيرد. [/FONT]

  [FONT=&quot]آينده شغلي ، بازار كار ، درآمد : [/FONT]

  [FONT=&quot]به نظر مي‌رسد فارغ‌التحصيلان دوره‌هاي تحصيلات تكميلي اين رشته، آمادگي و پختگي بيشتري براي حضور در بازار كار دارند.[/FONT]

  [FONT=&quot]نتيجه يكي از تحقيقات دانشگاه «كلمبيا» مبني بر اين بود كه از از دهه 70 به بعد همه شركتهاي موفق، شركتهايي بوده‌اند كه مدير آنها تحصيلات مالي داشته است. چون از اين دهه به بعد اطلاعات نقش مهمي پيدا كرده است و مهمترين اطلاعات نيز، اطلاعات مالي است كه تاثير بسياري در تصميم‌گيري روساي شركت‌ها دارد. [/FONT]

  [FONT=&quot]«فرصت‌هاي شغلي يك حسابدار بسيار گسترده است و از پايين‌ترين سطح تا بالاترين سطح را در بر مي‌گيرد. و با وجود اين كه در دانشگاههاي مختلف كشور اعم از دولتي ، غيرانتفاعي و آزاد، دانشجويان بسياري در رشته حسابداري تدريس مي‌كنند اما تعداد فارغ‌التحصيلان بيكار اين رشته از بيشتر رشته‌ها كمتر است. چون از يك موسسه كوچك گرفته تا بزرگترين كارخانه‌هاي كشور حداقل براي تهيه اظهارنامه مالياتي به حسابدار نيازمند هستند. [/FONT]

  [FONT=&quot]همچنين دانش حسابداري در بخش ماليات كاربرد وسيعي دارد. چون محاسبه سود به ياري حسابداري امكان‌پذير است و تعيين مقدار سود نيز مبناي محاسبه ماليات شركتها اعم از دولتي و خصوصي مي‌باشد.[/FONT]

  [FONT=&quot]فارغ‌التحصيلان اين رشته پس از اتمام تحصيل مي‌توانند در سطوح مختلف و شاخه‌هاي متفاوت عهده‌دار انجام امور مالي گردند كه شرح آن چنين است : [/FONT]

  [FONT=&quot]الف) حسابداري [/FONT]

  [FONT=&quot]فارغ‌التحصيلان مي‌توانند در كليه موسسات و واحدهاي تجاري، اعم از دولتي يا خصوصي به عنوان حسابدار در شاخه‌هاي زير مشغول كار شوند: [/FONT]

  [FONT=&quot]حسابداري مالي:[/FONT][FONT=&quot] در كليه شركتها و موسسات تجاري و غيرانتفاعي. [/FONT]

  [FONT=&quot]حسابداري صنعتي :[/FONT][FONT=&quot] در كليه واحدهاي صنعتي و شركتهاي توليدي. [/FONT]

  [FONT=&quot]حسابداري دولتي :[/FONT][FONT=&quot] در كليه سازمانها و ادارات دولتي به عنوان حسابدار يا عامل ذيحساب. [/FONT]

  [FONT=&quot]حسابداري مالياتي :[/FONT][FONT=&quot] در ادارات دارايي. [/FONT]

  [FONT=&quot]حسابداري بيمه :[/FONT][FONT=&quot] در موسسات بيمه .[/FONT]

  [FONT=&quot]حسابداري بانكها :[/FONT][FONT=&quot] در شعبه‌ها و سرپرستي بانكها . [/FONT]

  [FONT=&quot]حسابداران پس از مدتي اشتغال به كار حسابداري مي‌توانند در سمت مديريت مالي واحدهاي تجاري ، ايفاي نقش نمايند. [/FONT]

  [FONT=&quot]ب ) حسابرسي [/FONT]

  [FONT=&quot]فارغ‌التحصيلان رشته حسابداري قادرند با توجه به شاخه‌هاي حسابداري در بند الف در حرفه حسابرسي شاغل شوند. شاغلان حرفه حسابرسي در يك تقسيم‌بندي كلي به دو گروه اصلي تفكيك مي‌شوند : [/FONT]

  [FONT=&quot]حسابرسان داخلي :[/FONT][FONT=&quot] اين گروه از حسابرسان ، كارمند واحد مورد رسيدگي هستند، و در واقع رابط ميان هيات مديره و شركت بوده و گزارش رسيدگي خود را به طور هفتگي ، ماهانه يا سالانه به مديرعامل و هيات مديره ارائه مي‌دهند . اين گروه از حسابرسان عمليات داخل واحد تجاري را رسيدگي مي‌كنند. [/FONT]

  [FONT=&quot]حسابرسان مستقل:[/FONT][FONT=&quot] اين گروه از حسابرسان، افرادي هستند كه در موسسات حسابرسي مشغول كار هستند و بر اساس قرارداد ميان شركتها يا سازمانها با اين موسسات، عمليات حسابداري و مالي واحد تجاري را بر اساس اصول و موازين حسابداري مورد رسيدگي قرار مي‌دهند و گزارش خود را به مجمع عمومي صاحبان سهام ارائه مي‌كنند. در واقع حسابرسان مستقل رابط ميان صاحبان شركت و هيات مديره شركت مي‌باشند. [/FONT]

  [FONT=&quot]در حال حاضر در ايران ، سازمان حسابرسي به عنوان يك سازمان دولتي ، بزرگترين موسسه حسابرسي است و در كنار آن ساير موسسات حسابرسي دولتي و خصوصي مشغول فعاليت مي‌باشند. [/FONT]

  [FONT=&quot]توانايي‌هاي مورد نياز و قابل توصيه : [/FONT]

  [FONT=&quot]داشتن شم رياضي در رشته حسابداري از اهميت بسياري برخوردار است. به همين دليل دانش‌آموزان رشته رياضي در اين رشته موفقتر هستند. البته اين بدان معنا نيست كه دانش‌آموزان رشته علوم انساني قادر به ادامه تحصيل در رشته حسابداري نيستند بلكه بايد تلاش كنند تا از دانش رياضي خوب و يا حداقل متوسطي برخوردار باشند. [/FONT]

  [FONT=&quot]همچنين يك حسابدار بايد بتواند بخوبي گزارش كارهاي خود را ارائه دهد. بنابراين بايد در ادبيات فارسي مسلط بوده و نگارش خوبي داشته باشد. اين ويژگي بخصوص در سطوح بالاتر اين رشته يعني حسابرسي و مديريت مالي اهميت بسياري دارد. [/FONT]

  [FONT=&quot]در آزمون هر سه گروه آزمايشي درس رياضي به عنوان مهمترين درس اين رشته ضريب 4 دارد. [/FONT]

  [FONT=&quot]دانشجوي حسابداري بايد صادق و رازدار باشد چون در آينده تمام اسناد و مدارك يك سازمان را در اختيار دارد و اگر فرد رازدار و در كل با اخلاقي نباشد لطمات زيادي به آن شركت و در نهايت به جامعه وارد مي‌آورد. اين مساله بخصوص در حسابرسي اهميت بيشتري دارد زيرا اگر يك حسابرس كه وظيفه بررسي گزارشات مالي يك سازمان و تاييد صحت و سقم آن را بر عهده دارد، درستكار نبوده و يا شهامت ابراز مشكلات را نداشته باشد، مي‌تواند به نابساماني‌هاي اداري و مالي يك جامعه دامن بزند. [/FONT]

  [FONT=&quot]و بالاخره يك حسابدار براي موفقيت در اين دنياي پر از رقابت و تغيير و تحول بايد خلاق، مبتكر، صبور و منضبط باشد. [/FONT]

  [FONT=&quot]علاقه به امور مالي و تجزيه و تحليل‌هاي آن، عامل موفقيت دانشجوي حسابداري است. [/FONT]

  [FONT=&quot]وضعيت ادامه تحصيل در مقاطع بالاتر: [/FONT]

  [FONT=&quot]تا مقطع دكترا امكان ادامه تحصيل وجود دارد. [/FONT]

  [FONT=&quot]نظر يك فارغ‌التحصيل مشغول به كار در اين رشته : [/FONT]

  [FONT=&quot]دانشجوي اين رشته بايد تحمل ساعتها كار در پشت يك ميز و صندلي و سرو كار داشتن با اعداد و ارقام را داشته باشد. همچنين بايد دقيق و منظم باشد تا در جمع‌بندي اعداد و ارقام دچار مشكل نگردد.»[/FONT]

  [FONT=&quot]وضعيت نياز كشور به اين رشته در حال حاضر: [/FONT]

  [FONT=&quot]آموزش حسابداران و شركت موثر آنها در فراهم‌آوري اطلاعات مالي دقيق و قابل اعتماد، و تجزيه و تحليل اين اطلاعات براي توسعه پايدار در كشور در حال توسعه‌اي مانند ايران اهميت فراواني دارد. چرا كه وجود اطلاعات دقيق، اعتماد برانگيز، بموقع و مربوط به فعاليت‌هاي اقتصادي، نه تنها لازم بلكه حياتي است. علاوه بر اين اطلاعات مالي حاصل از فعاليت‌هاي اقتصادي كه بوسيله نظام‌هاي حسابداري گزارش مي‌شود، مي‌تواند از انحراف مسير پيش‌بيني شده ، اتلاف منابع اقتصادي و اخلال در برنامه‌هاي توسعه اقتصادي جلوگيري كند.[/FONT]

  [FONT=&quot]دكتر ثقفي نيز در اين باره مي‌گويد:[/FONT][FONT=&quot] « چون اين رشته فقط به كلاس و معلم نياز دارد متاسفانه در سالهاي اخير، بسياري از شهرهاي دورافتاده كه حتي يك حسابدار مجرب و متخصص ندارد، رشته حسابداري را با استفاده از اساتيد كم‌تجربه دائر كرده است و در نتيجه فارغ‌التحصيلان دانشگاههاي فوق حسابداراني ناكارآمد هستند كه نمي‌توانند، جذب بازار كار شوند. البته آنچه گفته شد شامل حال فارغ‌التحصيلان توانمند اين رشته نمي‌شود چون هر فرد سرمايه‌گذار و هر موسسه اعتباري براي سرمايه‌گذاري يا اعتبار دادن به حسابدار نياز دارد. »[/FONT]

  [FONT=&quot]نكات تكميلي : [/FONT]

  [FONT=&quot]چند سال پيش وقتي كه آقاي . ت رياست يكي از كارخانه‌هاي ايران را بر عهده گرفت با اخم‌هاي در هم و چهره‌هاي عبوس كارگراني روبرو شد كه 6 ماه بود حقوق نگرفته بودند و اميد چنداني نيز به رئيس جديد نداشتند. اما رئيس جديد كه فارغ‌التحصيل رشته حسابداري بود با مديريت قوي و درست خويش نه تنها كارخانه مورد نظر را از ورشكستگي نجات داد بلكه امروزه اين كارخانه يكي از بهترين كارخانه‌هاي كشور است كه محصولات آن به خارج از كشور صادر مي‌گردد و در حال حاضر نيز نحوه كار رئيس ياد شده به عنوان يك شيوه نوين در دانشگاهها تدريس مي‌شود. [/FONT]

  [FONT=&quot].[/FONT]
  __________________
  ===================================================================================
   
 7. عضو جدید

  تاریخ عضویت:
  ‏25/1/14
  ارسال ها:
  2
  تشکر شده:
  4
  امتیاز دستاورد:
  0
  پاسخ : مقاله های حسابداری به زبان انگلیسی با ترجمه فارسی -

  با سلام ترجمه این مقاله را دارید؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ Comparability and Cost of Capital I. Introduction We investigate the information benefits of financial statement comparability by examining its effect on firm cost of capital. Hail, Leuz and Wysocki (2011) suggest that one benefit of greater comparability is a lower cost of capital. However the relation between comparability and a company’s cost of capital has not been investigated empirically in the accounting research. In the FASB’s Concept Statement No. 2 Qualitative Characteristic of Accounting Information, comparability is defined as “the quality of information that enables users to identify similarities in and differences between two sets of economic phenomena.... Information about a particular enterprise gains greatly in usefulness if it can be compared with similar information about other enterprises (FASB 1980, Con. 2 pp. 4-20).” One implication of this view of comparability is that more comparable information has greater usefulness for decision making. . Dechow, Ge and Strand (2010) indicate that information can be said to be decision relevant only in the context of a specific decision model. Understanding the relation between financial statement comparability and cost of capital helps regulators and managers understand how more comparable information is useful for investor decision-making. We use the comparability measure proposed by De Franco, Kothari, and Verdi (2011) that considers the accounting system to be a “mapping” of information from economic events into financial statements. Where stock returns proxy for the effects of economic events on a firm’s financial statements, comparability increases as the similarity between the “mapping” of economic events (stock returns) into financial statements (earnings) for two firms increases. This approach captures comparability from the perspective of financial information users and contrasts with input-based definitions where companies are viewed to provide comparable ' financial information because they are using similar accounting methods and principles (DeFond, Hu, Hung and Li, 2011).‘ De Franco et al. (2011) supply a clarifying example from Stickney and Weil (2006, p. 189) that provides insight into the decision usefulness attributes of comparability that may affect a company’s cost of capital. It states that “ratios, by themselves out of context, provide little information” and so it is important to have something to compare to when using ratios to gain insight into a firm’s worth. This example implies that comparability does not necessarily provide more information but rather provides investors with a context to better use available information for making economic decisions. Our study is important for several reasons. First comparability is an important concept in the FASB and the IASB conceptual frameworks, but how comparability is related to a firm’ cost of capital remains an open question. Past studies emphasize this link when outlining the potential benefits from global convergence of accounting standards (e.g., Hail and Leuz and Wysocki 2011, p. 387). They argue that greater comparability can increase market liquidity and reduce firms’ costs of capital, but provide no empirical evidence to support this argument.2 Second, even though De Franco et al. (2011) suggest their comparability measure provides insight into improved decision usefulness of accounting data, they do not speculate about how their measure relates to a company’s cost of capital. They do, however, maintain that “information about comparable firms lowers the cost of acquiring information and increases the overall quantity and quality of infom1ation available about the firm” (De Franco et al., 2011: p. 897). This conclusion appears to be consistent with those found in past research investigating _ how information characteristics are associated with a lower cost of capital but suggests that there may be something more captured by comparability that is not captured by measures of information asymmetry. Third, Lambert et al. (2011) predict, and Armstrong et al. (2011) provide empirical evidence suggesting, that market perfection affects investors’ abilities to gather and use information. We extend this research to investigate how market perfection/imperfection impacts the relation between comparability and cost of capital and altematively, how comparability impacts the relation between information asymmetry and cost of capital, conditioned on market perfection/imperfection. These tests allow us to both isolate potential conditions under which comparability is linked to a firm’s cost of capital and to gage whether comparability diminishes information risk in determining a firm’s cost of capital. Our research design consists of three steps. First we investigate the unrestricted case of the relation between the De Franco et al. (2011) comparability measure and a firm’s cost of capital. This step is consistent with Hail, Leuz and Wysocki (2011) that suggests greater comparability is associated with a lower cost of capital. Consistent with past research, we expect an inverse relation between comparability and cost of capital. In the second step we sort our sample based on the level of competition for a firm’s shares (a proxy for market perfection) and focus on companies whose shares trade in highly imperfect markets. This is the environment that Lambert et al. (2012) and Armstrong et al. (2011) have shown to be consistent with the pricing of information asymmetry in the cost of capital because investors would otherwise be able to rely on information contained in security prices (Kyle et al l985).3 If the benefits of comparability are also dependent on market perfection/imperfection environment, we expect the inverse relationship between the De Franco comparability measure and cost of capital to be stronger when equity markets are imperfect. In the third step we sort observations into subsamples based on equity market imperfection and examine whether comparability impacts the relation between information asymmetry and cost of capital. This last step is consistent with guidance found in past research (Armstrong et al. 2011 and Lambert, Leuz, and Verrecchia 2011) and allows us to investigate whether comparability affects the impact of information asymmetry on a firm’s cost ‘of capital. _ Our results are consistent with our expectations and imply that comparability’s effects on cost of capital are affected by the perfection\imperfection of the trading environment and are incremental to the effect of information asymmetry. Results from our first step indicate comparability is inversely associated with cost of capital, suggesting it reduces investor information ‘risk. Results from our second step suggest the inverse relation between comparability and cost of capital is increasing in market imperfection. We find the negative relation between comparability and cost of capital is strongest for firms with a low number of shareholders (a measure of market imperfection). This result is robust to an altemative measure of market perfection (low trading activity) and is economically as well as statistically significant. Results from our third step suggest comparability is incremental to the impact of information asymmetry on firm cost of capital. For firms characterized by high information asymmetry and low public trading, financial statement comparability at least partially reduces estimation risk to investors, leading to lower required rates of retum. This result is economically significant as 3 Perfect competition refers to the scenario where demand curves are flat, and assumes that the number of trades in a firm’s shares is infinite (Hellwig, 1980; Shleifer, 1986).
   
  2 نفر از این پست تشکر کرده اند.